Teremtés-leírás

 

Tájékoztató a teremtésről

 

JJ

 

A Biblia sok mindent közöl a Világegyetem, Föld, növény- és állatvilág, valamint az ember teremtéséről. Ezt nem a mai természettudósok által használt kifejezésekkel teszi, hanem közérthetően beszéli el az eseményeket.

 

Talán a Gondolatok a teremtésről című könyv foglalja össze ezt a tényt a legjobban:

„Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, az nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról.” 27. o.

 

Ebben a menüpontban a bibliai Igék szó szerinti értelmezésével és azok összeillesztésével foglalkozunk. Bemutatjuk a Biblia rendkívül egységes voltát, amely logikus, belső ellentmondásoktól mentes, valamint az összes tudományterülettel 100 %-ban megegyező voltát.

 

A Bibliában több száz igehely foglalkozik a teremtéssel pl.:

 • 1Móz. 1. fejezet,
 • 1Móz. 2. 1-3,
 • 1Móz. 2. 4-25,
 • 2Móz. 20.11,
 • Jób. 38. fejezet,
 • Zsoltárok 104,
 • Ézsa. 45. 6-25,
 • Példabeszédek 8. fejezet,
 • Ján 1.1-5,
 • Róm 1.18-25,
 • Zsolt 19.1-7,
 • Zsid 11.1,
 • Zsolt 33.6-9,
 • Kol 1. 15-17,
 • 1Kor 8.6,
 • Ró 11.36,
 • Ef 3.9,
 • Máté 19:4-5,
 • Márk 10,6-8,
 • Ján 17:24,
 • Zsid 1.1-11,
 • Jel 21.4-6,
 • Jel 21.23, stb.

 

Ezeket a szövegrészeket nem egy bolond isten válogatta össze egy könyvbe, hogy az ateisták gúnyolni tudják az össze-vissza beszélő istent. Az egymást kiegészítő közlésekből:

 • egy nagyléptékű, általános kép rajzolódik ki, a világegyetem és a benne lakókkal kapcsolatban, valamint
 • az embert és az üdvösséget érintő kérdésekről részletes tájékoztatást kapunk.

 

Ha engedjük, hogy a Biblia vezesse a gondolkozásunkat a:

 • hatnapos teremtéshez,
 • gyors és tökéletes teremtéshez jutunk. [Különleges teremtés.]
 • A föld és a világegyetem korát kb. 6000 évre tesszük,
 • megerősödünk abban, hogy az ember nem az állatvilág része,
 • elfogadjuk, hogy Isten alaptípusokat teremtett.

 

 

Einstein többök között azért lett nagyhatású tudós, mert ez volt az alapelve:

„Azt kell keresni, ami van, nem pedig azt, aminek szerintünk lennie kellene.”

 

Tegyük mi is ezt. A Biblia alapján kizárhatunk mindenféle „pemberizmust”1, vagyis minden Ádám előtti teremtést.

1Móz 2:1 És elvégezteték az ég/menny és a föld, és azoknak minden serege.

 

1Móz 2:4 Ez az égnek/menny és a földnek eredete, amikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté.

 

2Móz 20:11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

 

A rés-, hézag-, bármilyen pusztulás-helyreállítás elméletről [fantáziálásról] itt találnak részletes cáfolatot:

 

Gyakori kérdések – Részletek a Kérdések a Kezdethez c. könyvből.

Réselmélet a Biblia tükrében

Réselmélet és a természettudomány

Cserháti Mátyás: Volt-e állati halál a Bűneset előtt?

Cserháti Mátyás: Ádámon kívül voltak-e más emberek?

Válasz egy réselméletes kérdésére

 

A Biblia közli az emberiség számára szükséges alapinformációkat a teremtésről, ugyan akkor adott az embernek értelmet, hogy felfedezze a világot, valamint olyan helyen helyezte el az emberiséget, hogy tanulmányozhassa a világegyetemet.

A tudományterületek alátámasztják a legnagyobb tudós, a teremtő Isten által szerkesztett könyvet a Bibliát. Erről bővebben a

 

Teremtéstudomány

Creation Ministries International (CMI)

Creation-Evolution Headlines

Wort und Wissen

Werner Gitt

honlapokon olvashatnak.

 

A teremtésmodell és az evolúciómodell összehasonlításával pl.: az alábbi oldalak foglalkoznak:

Vissza a valósághoz Munkacsoport lapja

Teremtés vagy evolúció honlap

Szük Bendegúz honlapja

 

 

Porszem Isten kezében

SGD

 

Megjegyzés

 1. Pemberizmus.

 George Hawkins Pember (1837–1910) teológus, geológus. Earth’s Earliest Ages (A Föld legrégebbi korszakai) c. könyv szerzője. Ő terjesztette el, hogy a Földbolygón Ádám előtt már volt élet. Ő a fő felelőse, annak, hogy ez az eretnekség elterjedt.