Azt mondta az Ördög

 

 

Azt mondta az Ördög

 

Pillanatkép a bibliai értékrend

eltörlésére irányúló genderforradalom

magyarországi helyzetéről – 2020 december

 

 

A genderforradalom erőszakos hirdetése egyre növekvő identitásválságot, valamint egészségügyi problémát okoz a nyugati társadalmakban. A gender lobby célja a teremtés rendjének eltörlése. Nem ismerik el, hogy Isten az embert férfinak vagy nőnek teremtette. Az LMBTQ+ lobby mindent elkövet, hogy a férfi-nő alkotta családot téves és elavult hitrendszerként, valamint lerombolandó társadalmi berendezkedésnek állítsák be. E gonosz és agresszív támadás miatt, a 99,5%-os többség védelmében született Magyarország Alaptörvényének 9. módosítása.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

 

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

 

A gender lobby számára ez a két kiegészítés elpusztítandó ellenség, ezért támadást intéztek ellene. A gendervallást Magyarországon terjesztő Háttér Társaság kezdeményezésébe kapcsolódott bele Ördög Nóra, amikor ezt mondja:

„A család fogalma sokkal színesebb, mint ahogy azt rutinból gondoljuk.”

 

 

1+1 = 2

1*2 = 2

2-1 = 1

A matematika alapjait nem lehet az éppen aktuális érzéseinknek megfelelően változtatni. Ha a métert az egyik építő 96 cm-ben, a másik építő 130 cm-ben határozná meg, a házak, hidak összeomlanának, semmi sem lenne biztonságos. Az élet kiszámíthatatlanná, sőt halálossá válna.

 

Minden társadalom számára halálos kór a nemeket, családot, házasságot önhatalmúlag, az érzésekre, képzeletre hivatkozva támadni. Nem érdekes a körítés. Az LMBTQ+ lobby genderhazugsága 2020-ban már ott tart, hogy az ember:

  • önmagával,
  • háziállatával,
  • pizzával,
  • kocsijával, stb. is köthet házasságot, és ez is család.

 

Ha igaza lenne Ördögnek, akkor ezt is mondhatnánk: A pizzacsalád az pizzacsalád

 

 

 

 

A cikket én a gender, vagyis az igazi Ördög Nóra írtam.

Tudják az vagyok, akinek érzem magam.

Az ördögazördög

 

 

 

 

Tanulmányozásra:

 

Dr. Michelle Cretella, gyermekorvos: Senki sem születik transzneműnek

Legalább 6500 genetikai különbség van a férfiak és a nők között!

 

 

 

 

Jamie Shupe élete – a genderhazugság valódi arca

“Nincs harmadik gender vagy harmadik nem”: nekiment a transznemű mozgalomnak az egykori transz

Újra férfinak tartja magát Amerika egyik első médiacelebbé vált transznemű, majd nemnélküli személyisége, Jamie Shupe, aki nemrég kapta meg erről új igazolványát. Shupe egy óriási hazugság támogatásával vádolja mind a transznemű mozgalmat, mind az orvostudományt, a terapeutákat és még a bürokráciát is, ugyanis „nincs harmadik gender vagy harmadik nem.”

 

 

 

Előző bejegyzések:

 

Értelmi reagálás D. Tóth Krisztina érzelmi kirohanására

 

New York város „törvénye”

 

 

 

Rendkívül hasznos videók:

 

Credo – Földi-Kovács Andrea műsora: A homoszexuális mesekönyvről

Szerkesztői megjegyzés: Meseország mindenkié, a hazugság az LMBTQ-é.

 

 

Credo – Földi-Kovács Andrea műsora: Terápia és Tanácsadás Szabad Választása 

Szerkesztői megjegyzés: Az LMBTQ+ lobby a szólás szabadság védelmezőinek állítják be magukat, miközben mindent megtesznek, hogy a valódi problémákra ténylegest választ adókat elnémítsák, megfélemlítsék.  Most őszintén: ki az, az értelmileg gondolkozó ember, akinek ez kell?

 

 

Credo – Földi-Kovács Andrea műsora: Társadalomátalakító hadműveletek, globális érzékenyítés

 

Szerkesztői megjegyzés: A felülről történő erőszakos társadalomátalakítást az emberek nem akarják, ez egy elenyésző kisebbség terrorja.

 

 

Credo – Földi-Kovács Andrea műsora: Kanada genderlobby hazugságai

 

Szerkesztői megjegyzés: Szakálas Katalin: Anyának lenni Kanadában c. könyv szerzője mondja el tapasztalatait.

 

 

Credo – Földi-Kovács Andrea műsora: Nem létezik homoszexuális gén

 

Szerkesztői megjegyzés: Az LMBTQ+ lobby nem kér bocsánatot, hogy 28 éven keresztül pofátlanul hazudozott a meleggénnel kapcsolatban, jogokat követelt ki maguknak egy nem létező dologra hivatkozva.