Hitvallásunk

Hitvallásunk

 

 

  1. A teológiában és a természettudományban nem lehetnek tabuk.

 

A megválaszolatlan kérdések mérgezik a szellemet, lelket és az Istennel való szent kapcsolatot, de nagy akadálya a gyülekezetbe járásnak is. A lelkészeknek, szolgálóknak, hívőknek (akik maguk is felelősségteljes papok 1Pét. 2.9) foglalkozniuk kell az emberek kérdéseivel és tudniuk kell: 

  • választ adniuk, 
  • vagy és ezek a gyakoribbak:
    1. hol találnak választ (könyv, honlap),
    2. ki az aki, válaszolni tud a kérdésre megfelelő mélységben.

 

 

  1. A teremtéstudomány rendkívül fontos, de nem helyettesíti az Istennel való személyes kapcsolatot.

 

 

  1. A Zsidó levél 11.3 és Róma levél 1.20 versei nem ellentétes állítások, hanem egymás kiegészítői, egymás segítői.

 

Zsidó 11.3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

 

Róma 1.20 Ami Istenben láthatatlan, az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból meglátható és megértető, úgy, hogy ők menthetetlenek.

 

 

  1. Amit és ahogy tanítani érdemes az iskolákban:

 

4/1. Az alázatot. Kellermayer Miklós orvosprofesszor rendszeresen tanította az egyetemeken: „az emberi megismerésünknek van határa”. 

 

Az eredet kérdésben sok mindent nem tudunk és nem is fogunk megtudni, vagy bizonyítani. Éppen ezért az „agnosztikus”, óvatos, és főleg alázatos magatartás javasolt miközben, amit tudunk amellett határozottan álljunk ki. 

 

 

4/2. Az Intelligens Tervezettség, amely szerint a Világegyetemnek, anyagnak, energiának, térnek, időnek van Alkotója, és ez az Alkotó, Létrehozó, Nagy Matematikus nem egy személytelen erő, nem a természet, hanem a természeten (anyagon és időn) kívül- és felülálló személy, 

olyan megközelítés, amely természettudományosan jól védhető állítás.

 

 

43/. A legjobban védhető eredetelmélet (eredetmodell) a tudományos kreacionizmus (teremtéstudomány).

 

Lásd a honlapunkat ill. 

társhonlapunkat: https://teremtestudomany.hu/