Jézus és a genetika

 

By: Karl Bernhardt, 2018. január.

 Frissítve: 2018. augusztus.

2021. január

 

 

Kezdő gondolat:

Jelenleg a Föld nevű bolygó két könyv szerint halad és egy [rövid] ideig ezek szerint is fog haladni:

 • Biblia,
 • Ray Kurzweil: Szingularitás küszöbén.

A Biblia az erősebb, fontosabb valamint pontosabb. Ennek van előzménye, jelene és jövője.

A Szingularitás küszöbén című könyv csak a jelen korra, valamint néhány évtizedre előre van korlátozottan érvényben. Ez egy nagyon alapos, és sokrétű kézikönyv, de ideiglenes és nem minden állítása fog beteljesedni.

Ez a két könyv [valamint a mögöttük álló erők] két teljesen különböző jelent és jövőt szán az emberiségnek. A könyvek mögött álló két szellemi hatalom egymás ellen harcol. Ez a harc a jelenben és a közeljövőben csúcsosodik ki. Az emberiség a két erő harcának középpontjában, egy univerzális háborúban áll.

Aki tudni akarja, hogy miért olyan a világ amilyen, valamint mi várható a jövőben ebből a két könyvből tájékozódik! Nem számít, ki mit gondol erről az írásról, az idő a jelen írásban foglaltakat fogja alátámasztani. 

 

 

 

 

Jézus és a genetika

 

Az emberiség történetének célirányos

áttekintése 1770-től napjainkig.

&

Mi várható a jövőben?

 

Jézus és a genetika. Mi köze a kettőnek egymáshoz? – kérdezik sokan. Nézzük meg!

 

Tartalomjegyzék:

1. Az ipari forradalom.

Felfedezések, melyek megváltoztatták a múltat, befolyásolják a jelent.

 

2. A számítástechnikai forradalom.

Felfedezések, jelenségek, melyek folyamatosan változtatják a jelent és az emberiséget.

 

3. Genetikai forradalom.

Felfedezések, melyek átírták az evolúciómodellt, megváltoztatták az orvoslást, befolyásolják a jövőt.

 

4. Jézus vagy a genetikai adja az örök életet?

A genetika és az örökkévalóság kapcsolata hamarosan az emberi „szabadságjogok” tárgya lesz.

 

5. Jézus, az általa teremtett emberért jön, nem az ember által alkotott kiborgért.

 

6. A “Mesterséges Intelligencia” kutatásról.

 

7. A szálak összeérnek.

Az ember, mint hibrid faj?

 

8. Nem a gyógyítással van a baj.

 

9. Az Atyaisten ilyenkor zárt le korszakokat.

 

10. Szerkesztői megjegyzések, irodalomjegyzék.

 

 

regi_gepek

1. Az 1770-1850 és 1870-1914 közötti időszakot a történelem úgy tartja számon, mint az ipari forradalmak idejét.

 

Az 1770-ben indult ipari forradalom alapjaiban megváltoztatta a gazdaságot, átalakította a társadalmat, átrendezte az alsó-, közép- és uralkodó réteget, tulajdonviszonyokat, pénzügyi helyzetet. Az 1770-1914 között eltelt idő: 144 év. 

 

 

 

 

szerver_kek2. A számítástechnikai forradalom.

 

1946-ban az ENIAC számítógép 30 tonna súlyú volt, másodpercenként 333 szorzást vagy 5000 műveletet (összeadás, kivonás, elágazás, stb.) tudott elvégezni.

1951. június 5-én az USA Népesség-számlálási Hivatalában elkezdik alkalmazni az első számítógépet (Universal Automatic Computer, UNIVAC), innen indul a számítástechnika korszaka. Ekkor még a mobiltelefon, otthoni számítógépezés, internet, stb. még a fantázia világa. Mára ezek a mindennapjaink részét képezik. 1951-2018 között 67 év telik el.

 

1990-től a mobiltelefon, otthoni számítógépezés, internet, wifi, közösségi hálózat, stb. valamint a hozzájuk kapcsolt reklámok alapvetően megváltoztatták a társadalmat. Ez csak 28 év!

 

A média által közvetített reklámok, gondolatok alapjaiban átszabták az addig érvényben lévő emberi viselkedési mintákat. Elég csak végignézni, hogy a Földön élő emberek generációinak viselkedése között milyen nagy különbségek vannak. Generációk:

         – 1945-ig második világháborús korosztály,

1946–1964 Baby boomerek,

1965–1979 X generáció,

1980–1994 Y generáció,

1995–2010 Z generáció,

2010- Alfa generáció.

IT_forr_nagyi

 

 

Az Y és Z generáció, viselkedésében nyílt és rendkívül erős függőség alakult ki az internetes életmód felé. Számukra a netes függőség a „levegővételt” jelenti. Vannak, akik saját elmondásuk szerint “két percet sem bírnak ki net nélkül”.

 

 

A számítástechnikai forradalom nem hozott létre új emberi fajt, a Homo sapiensből nem lett Homo telefon-ámítógép, „csak” a gondolkozást, viselkedést, beszédet, életformát szabta át. De az olyan reklámok, mint „Ami nincs a facebookon, az nem történt meg” lemérhető, hogy milyen irányba halad a világ!

 

 

 

 

gen_baba_jobb3. Genetikai forradalom.

 

Már most látható, hogy az 1980-ban indult genetikai forradalom (GE) még jobban át fogja alakítani világunkat, mint ahogy azt az ipari forradalom és a számítástechnikai forradalom együttesen tette! A GE erejét mutatja, hogy a genetikai eredmények sorban döntik le, az evolúciómodell eddig érinthetetlen szent teheneit. Elég, ha megnézzük az élet-fát/törzsfát, az emberré válás feltételezett folyamatát, Y-kromoszóma Ádámot és a Mitokondriális Évát. (Az utóbbiról honlapunkon is olvashatnak: Genetikai Ádám és Éva cikkünkben.)

 

A GE hatásait az orvostudománytól a biotechnológiáig, a nanotechnológiától a robotikáig, a munkahelyektől a munkavégzésig, az élet minden területén érezzük, illetve érezni fogjuk. A GE hatását erősíti a kvantummechanika, számítástechnika (hardver és szoftver) nagy léptékű fejlődése. A közeljövőben a média, filmipar, valamint az „emberjogi” csoportok, politikai pártok kedvenc témája ez lesz:

 

genetikával a betegség, öregedés és az elmúlás ellen.

 

 

gen_chip4. Jézus vagy a genetikai adja az örök életet? 

 

2018-ban az emberiség közel áll ahhoz, hogy a genetika által átírja az öregedést okozó mechanizmusokat. A genetika sikerterületei:

– az öregedési folyamatok lassítása, (esetleges) megállítása,

– az ember génkészletének helyreállítása,

– az ember fiatalságának és egészségének megőrzése,

– az ember szépségének, erejének megőrzése, helyreállítása, fokozása, sőt kiterjesztése!

 

Már az is egy fontos kérdés, hogy miért gondolkodik ezekről az emberiség. A több válaszból én most ezeket emelem ki:

 • az emberek lelkében mindig is jelen volt a halhatatlanság utáni vágy, valamint az elmúlás miatti szomorúság,
 • jelenleg az emberiség több halhatatlan rendszert ismer és tanulmányoz (rákos sejtek, medúza, hidra, stb.),
 • az ember génkészletébe “alapjáraton” nagyon hosszú élet (több száz év) lehetősége van kódolva,
 • egyes vélemények szerint az ember génkészletében benne van az örök élet lehetősége,
 • 2001-ben már megjelentek, olyan cikkek, melyben rámutatnak, hogy az ember 120 év egészségre van „programozva” (elkészítve, teremtve) a génkészlete alapján.

 

A fentiek közül néhány nem népszerű a tudományos-kutatások támogatói között, valamint a médiában. Miért? Mert némelyik egyértelműen a Bibliára mutat:

A halhatatlanság utáni vágy, ellentétes az evolúciómodellel, mivel ennek a feltételezésnek az egyik mozgatórugója, hogy a halálból fejlettebb fajok születnek. Szerintük a halál nem rossz, hanem evolúciós szükséglet.

A genetikai kutatások azon eredménye, hogy a mostani ember génkészletébe 120 év egészség van beprogramozva, összhangban van a Bibliával. „És mondta az Úr: Ne maradjon az én Szellemem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz esztendő.” 1.Mózes 6. fejezet 3. vers

A genetika főiránya, a már meglévő helyreállítása, és nem új létrehozása!

Mivel a genetikusok az ember génkészletének helyreállításáról beszélnek, megerősítik a teremtésmodellt, miszerint: Isten, az embert tökéletesnek teremtette. Amikor Isten hiábavalóság alá vetette az emberiséget elkezdődött a genetikai entrópia (a génkészlet leépülése). Isten szándékosan csökkentette az emberek életidejét. Nos. Amikor a genetikusok az örök élet területen kutakodnak, vajon milyen sikerrel fognak járni?

Látjuk, hogy egyre érdekfeszítőbb a kérdés: Jézus vagy a genetika adja az örök életet? Mivel a teológia a leggyakorlatiasabb dolog a világon, ezért erre a kérdésre is választ találunk a Szent Írásban. A Biblia egyértelműen azt állítja, hogy:

 

Jézus Krisztus az örök élet.

 

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” János evangélium 17. fejezet 3. vers

Vajon Isten kiadja a kezéből az örök élet fölötti rendelkezés jogát?

Biztos vagyok benne, Isten nem fogja megengedni, hogy az ember eljusson olyan tudás birtokába, amellyel Isten nélkül eljuthat az örök élethez! A teremtő Isten, Ádámot és Évát, a bűnelkövetés után azért küldte ki az Édenből, hogy ne egyenek az örök életet adó fáról, vagyis ne éljenek bűnös állapotukban örökké. 1.Mózes 3. fejezet 22. vers

Miért gondolja bárki is, hogy Isten ezt most meg fogja engedni az emberiségnek?

 

 

kiborg_no 5. Jézus, az általa teremtett emberért jön, nem az ember által alkotott kiborgért.

Akik nem hisznek a Teremtő Istenben, természetesen abban sem hisznek, hogy Jézus Krisztus az általa teremtett emberért és emberekhez fog visszajönni!

A humanista mozgalom prófétája Ray Kurzweil könyvéből részletesen megismerhetjük a „nem biológiai ember”, az „új test” elméletet.1,2 A szerző 2020 környékére teszi e kutatási projekt (szingularitás) megvalósulásának kezdetét.

 

Mi a szingularitás? Miért sarkalatos kérdés?

 

A szingularitás (más néven ugrás), az új emberi faj megjelenését és gyors elterjedését jelenti.

Ekkor az emberiség túllépi biológiai korlátait, messze meghaladja az emberi képességeket. Ez a korszak az emberi–gépi, pontosabban gép-ember civilizációnak a története lesz. A biológiai ember még alkalmazta a gépeket, a gépek „csak” jó vagy rossz irányban „befolyásolták” a természetes embert.

A technológiai szingularitás lényege: a nem biológiai ember, vagyis egy új faj, mégpedig: az embergép, a gépember faj, a Homo-ámítógép létrejötte.

Az átváltozás, átlényegülés szavak pontosabban fejezik ki a szingularitás lényegét.

 

Kurzweil látásának és munkásságának lényege:

„A 2030-as évekre az emberiség hibrid fajjá alakulhat, agyunk nanobotok (mikroszkopikus gépek az agyban, sejtben, vérben, stb.) segítségével közvetlenül csatlakozhat majd az adatfelhőhöz, gondolkodásunk pedig részben, mi több, nagyobb részben gépi lesz.”3

Természetesen az, hogy az adatfelhőben milyen adatok lesznek, azt a humanisták határozzák meg. Ők akarják meghatározni mi a jó-rossz, hol vannak a viselkedési határok, ők tesznek gazdaggá és szegénnyé embereket, emelnek fel eszméket és próbálnak eltemetni hiteket. Nagyratörő vágyak ezek! 

“Gondolkodásunk pedig részben, mi több, nagyobb részben gépi lesz.” Ez mit jelent?

Az emberből alig ember, vagy nyomokban ember lesz, esetleg már csak nevében lesz ember? Egy biztos, az adatfelhő által leuralt valami lesz. Ki irányítja ezt a valamit vagy valakit, nevezzük kiborgnak? Tehát ki irányítja ezt a kiborgot? Aki a valódi és virtuális adatokat feltölti a felhőbe! – Ez viszont már tiszta Mátrix című film megvalósult rémálma. Nem véletlen, hogy Kurzweil azt mondja, hogy nincs szükség többé mágiára, mert a virtuális világ tökéletesen helyettesíti azt.

 

2015-ben mondta Kurzweil: „már csak 15 év, és mindnyájan robotok leszünk.”4

A humanista mozgalom mindent megtesz, hogy 2030-ra minden ember agya (gondolkozása) meg legyen hackelve.5

 

Kurzweil, akit a technológiai szingularitás prófétájának tartják, 1948. február 12-én született, ennek ellenére hisz benne, hogy örök élete lesz a technológia által. 69 évesen abban reménykedik, hogy még az ő életében létrehozzák azt a technológiát, amely ehhez szükséges.

 

Kurzweil nem gondolkodik a hibernálás-elméletben, annak ellenére, hogy ennek a filozófiának sok gazdag ember hódol. Ennek lényege: az ember lefagyasztatja magát és így „várja”, hogy a tudomány eljusson egy olyan fokra, amikor már meg van oldva a „betegség-öregedés probléma”. A Robert Ettinger által megálmodott krionika mozgalom 1964-ben, a Halhatatlanság távlata című könyvvel kezdődött. 12 évvel később Ettinger megalapítja a Krionika Intézetet, ahol mostanra sok lefagyasztott ember várja a szép új jövőt.

 

Nos, Kurzweil, követői, és rendkívül befolyásos támogatói nem ezt a jövőbeli irányvonalat képviselik. Ők a jelenben és a közeljövőben gondolkoznak, szerintük már az 1950-től született emberek is halhatatlanná válhatnak. Tehát igen közel járnak céljaik technikai megvalósításhoz.

 

 

Ez nem egy fantasztikus film forgatókönyve. Nézzünk meg más előrejelzést is!

 

„A Dell, az IFTF (Institute for the Future) és 20 szakértő az ember-gép kapcsolat jövőjéről készített tanulmányt.

A 2030-at előrejelző tanulmány szerint addigra minden szervezet (vállalat) technológia-alapú lesz, és a jelen vállalatainak már most el kell gondolkozniuk, hogy infrastruktúrájuk és munkaerejük mennyire „jövőbiztos.” A technológia minden eddiginél hatékonyabb lesz és bőségesebb lehetőségeket kínál, segít, hogy túllépjünk emberi korlátainkon. „Digitális vezetőként” fogjuk használni a kiterjesztésünkként értelmezendő, napi tevékenységünk megszervezésében és kivitelezésében közreműködő technológiát. Folyamatosan tanulunk, mert a változások tempója annyira gyors lesz, hogy az új iparágakhoz új képességek kellenek, amelyek nélkül lemaradunk.

A személyre szabott és integrált mesterséges intelligenciák prediktív és automatizált módon segítenek a felhasználónak. Az MI-k és a robotok nem feltétlenül helyettesítik az embert, a munkakeresés viszont teljesen megváltozik. Gépi tanulással az egyéni képességek és kompetenciák visszakereshetők lesznek, a munka pedig elszakad a helytől, feladatsorozattá válik. 2030 munkaköreinek 85 százaléka egyébként ma még nem is létezik.”6

Látjuk, hogy ezen, kutatási programok vezérei teljesen konkrét („szép, új”) jövőt képzelnek el az egyénnek és az emberiségnek. A technológia a kiterjesztésünkké, pontosabban részünkké válik, mint egy műláb. Más szavakkal: annyira hozzá fognak szokni az emberek, mint a fogpótláshoz!

 

De vizsgáljuk tovább a genetikai forradalmat.  

A genetikai fejlődés egy szeletének rövid áttekintése:

A Francis Collins által vezetett Humán Genom Projekt 16 év alatt (1990-2006) feltérképezte az ember génjeinek sorozatát. A projekt költségvetése több, mint 3 milliárd dollár volt. A résztvevő tudósok száma több ezer. A világ minden részéről molekuláris biológusok sokasága kutatta a területet, így a genetikai információ mennyisége nagyságrendeket növekedett. Ekkor egy ember génsorrendjének megállapítása hosszú, drága, bonyolult folyamat, ami több millió dollárba kerül.

5 év múlva 2011-ben egy ember géntérképének elkészítése már „csak” 50 000 dollár (kb. 14 millió Ft).

2017-ben a személyes géntérkép elkészítésének ára nem sokkal több, mint 1 000 dollár, a géntérkép elkészítése gyors, pontos, egyszerű, fájdalommentes.

Amint:

 • hosszabb utazás nélkül, valamint
 • 100 dollár (25-30 000 Ft) körüli összegért el lehet készíteni az egyéni/személyes géntérképet az orvoslás/gyógyítás (orvostudomány) azonnal átalakul, és ezzel együtt az egész társadalom.

 

 

kiborg_e_agy6. A “Mesterséges Intelligencia” kutatásról.

 

A humanista mozgalom másik projektje a Mesterséges Intelligencia kutatás.

 

Kétfajta Mesterséges Intelligencia (MI) van:

 

 • Erős MI (személyiséggel, tudattal rendelkező Mesterséges Intelligencia),
 • Gyenge MI (személyiséggel, tudattal nem rendelkező Mesterséges Intelligencia).

 

Az erős MI program azon a feltételezésen alapul, hogy az élet csak egy kód. Fizikailag az életnek valóban van kódja, melyet a DNS molekula tartalmazza, de a helyzet közel sem ilyen egyszerű, mivel egyetlen kód sem keletkezik véletlenül, illetve irányítatlan folyamatok által. A kód minden esetben értelem, intelligencia, szándék és cél eredménye. Erről szándékosan elfeledkezni nem felelőtlenség, hanem [még finoman fogalmazva is] torzítás! (Bővebben: Információ.)

 

Mi a baj az erős MI programmal?

Az alapprobléma ugyanaz, mint az ősleves-feltételezéssel volt 1953-ban. Ekkor tudatosan nem vették figyelembe, hogy az élet nem pusztán kémia.

1953-ban az ateisták abból a tévképzetből indultak ki, hogy az élet nem több, mint az anyag!

Most a humanisták ahhoz a tévképzethez ragaszkodnak, hogy az élet nem több, mint egy kód!

Az erős MI program ugyanúgy el fog bukni, mint az ősleves-feltételezés. (Bővebben: Ősleves-feltételezés.) A kettő között a különbség: az ősleves-feltételezés túl van a nyilvános megszégyenülésen, az erős MI még előtte áll. Az ősleves-feltételezés a tudomány szemétdombján van, az erős MI feltételezés még az odakerülés előtt toporog.

Mivel az ateista és humanista mozgalom a Teremtő Isten kizárásával képzeli el az életét, érthető, hogy mindkét mozgalomban ugyanazt a hibát követik el.

Mindenesetre köszönjük az ateistáknak, hogy alaposan tanulmányozták az ősleves-feltételezést, így nemcsak teológiai és matematikai alapon, hanem sok más tudományág (fizika, kémia, biológia, genetika, informatika, stb.) közös eredménye alapján kerülhetett az ősleves-feltételezés a tudomány kukájába. Az ősleves-feltételezésről kiderült, hogy ugyan olyan logikátlan és téves elképzelés, mint a szakácsot a gulyáslevesben7 keresni.

 

A humanisták reménysége, hogy számok, képletek és algoritmusok életet, lelket, személyiséget hoznak létre – hamis!

A humanistáknak egy dolgot kellene őszintén megvizsgálniuk:

Hozott-e valaha is létre a véletlen egyetlen programnyelvet?

Ha csak ezzel az egyszerű ténnyel bárki őszintén szembenéz, felkiált a Teremtő Istenhez.

Soha nem jött létre egyetlen értelmes algoritmussorozat, úgy hogy véletlenül változgatták a számokat. Mindenki tisztában van azzal, hogy ilyen soha nem történt és nem is fog.

Gondoljuk végig az alábbi epizódot az informatikusok hétköznapi életéből. Amikor megkérdezik az informatikusok, hogy „visszaállítsuk a rendszert a lefagyás előtti pornóoldalra?” a számítógép tulajdonosok elkezdenek kifogásokat keresni, általában ilyen válaszokat adnak:

 • a papagáj rárepült a billentyűzetre,
 • a macska felugrott az asztalra és lépkedett a billentyűzeten.

Az informatikusok ilyenkor dőlnek a nevetéstől, mert pontosan tudják, hogy véletlenül egy papagáj, vagy macska nem tud pornóoldalra eljutni és ott szörfözni. Ennek ellenére sok humanista programozó szilárdan hisz abban, hogy az élet (amely bonyolultabb, mint egy űrhajó) képes véletlenül összeállni.

Logikus ez?

 

Azért mert a Teremtő Isten által teremtett ember eljutott arra a szintre, hogy babrálni tudja a genetikát nem jelenti azt, hogy istenné vált, vagy bármikor istenné válhat. Sok esetben a lehetőség, nem azt jelenti, hogy meg is kell tenni, amivel mód van. Egy rendőr gyakorlatilag minden közelében lévő személyt lelőheti, mégsem teszi, mert nem ez a rendeltetése. A rendőr feladata az életvédelme, nem pedig kioltása. A genetika gyógyításra adatott, de az Isten által teremtett ember nem is alakíthatja át magát/embertársát kiborggá.

Mindenesetre köszönjük, az informatikusoknak, mérnököknek, és egyéb szakembereknek, hogy kísérletileg be fogják bizonyítani: a tudat, nem az anyag, (ebben az esetben az agy) része. Előre borítékolható, hogy az „anyag energiává alakítható, az anyag tulajdonsága az információ, az anyag különleges tulajdonsága az élet, és a tudat” feltételezés, a számok, képletek, algoritmusok, felől való megközelítés szempontjából sem fog működni.

Összegezve:

Az erős MI kutatás, annyira felesleges, mint Beethovent a IX. szimfóniában keresni.

 

 

IT_forr_agrA gyenge MI

A gyenge MI (személyiséggel nem rendelkező Mesterséges Intelligencia) kutatás más kategória. Ennek a mozgalomnak az egyik vezéralakja Anthony Levandowski8, milliárdos.

Ő nem próféta, hanem egyház-alapító! Levandowski annyira biztos a gyenge MI-k közeli sikerében, hogy 2015-ben megalapította a Way of the Future9 (Jövő útja) „egyházat”. Levandowski, olyan MI-t szeretne alkotni, ami okosabb, mint az ember, nincs szüksége pihenésre, nem hibázik, valamint (Levandowskinak) tökéletesen engedelmes, mindig kiszámítható. (Ez utóbbi azt jelenti Levandowski mindig, mindenben számíthat rá.)

Milyen technikai háttér hatalmazta fel őt erre a lépésre? 2015-ben a Kvantum Mesterséges Intelligencia Laborban (QuAIL), ez egy NASA, Google közös projekt, üzembe helyeztek egy nagy teljesítményű kvantumszámítógépet, mely az eddig feltörhetetlen titkosítási rendszereket gyorsan feltöri. Ezen számítógépek elterjedésének ideje: 2026.

 

Egy rendkívül szűk réteg, akik elképesztő befolyással rendelkeznek a médiatechnológia felett 2015-ben elérkezettnek látta az időt, hogy vallási szervezetet alapítson. Néhány momentum, hogy miért gondolták azt, hogy elérkezett számunkra a megfelelő pillanat:

 • Csak Európában évente 1.8 millió ember hagyja ott az egyházat. Ez főleg a történelmi, vagyis a kulturális kereszténységre vonatkozik, de akkor is tömegek hagyják ott, fordulnak el a Bibliától.
 • Világszerte még többen távolodnak a valódi, egyetlen Istentől és az igazság könyvétől a Bibliától.
 • Az LMBT+ mozgalom támogatói (politikusok, pártok, média, alapítványok, iskolák, szervezetek, aktivisták) megerősödtek.
 • Krisztus Teste [a valódi egyház] alszik. (Európában sok országban kómában fekszik.) Az erőtlen Menyasszony lehetőséget ad más vallások, ideológiák terjedésére.
 • A technikai háttér közeledik ahhoz, hogy a gyenge MI-t megvalósíthathassa.

 

Michio Kaku, Bill Gates, Stephen Hawking, Elon Musk és más technikai zsenik szerint is közel áll az emberiség ahhoz, hogy megépítsék Levandowski gyenge MI-jét. Nem véletlen, hogy a kaliforniai Szilícium-völgy milliárdosai, akik kezében van az IT technológia (számítástechnika, média, hírközlés, közösségi oldalak, stb.) kb. 98%-a, ebbe a projektbe hatalmas összegeket fektetnek. A bioszámítógépek, nanotechnika, genetikai áramkörök, génszerkesztés, robotika, stb. kutatásai rendkívül sok finanszírozást kap. (Nemrégen még mások is labdába tudtak rúgni, mára már kizárólag a techóriások uralják az informatikát.)

 

Stepen Hawkingot, vagy Elon Musk-ot senki sem mondhatja bibliás embereknek, ennek ellenére megegyeznek abban, hogy a kvantummechanikán alapuló számítógépes MI az emberiség végét jelentheti. Emlékezzünk: A humanista mozgalom mindent megtesz, hogy 2030-ra minden ember agya (gondolkozása, viselkedése) meg legyen hackelve.

 

 

Hol tartunk most?

Az emberi géntérkép (hasonlíthatjuk több vastag könyvhöz) 2006-ra elkészült. Az ezt követő 12 évben az emberiség egyre több „könyvlapot” olvasott el, és fejtett meg. Jelenleg a tudomány ott tart, hogy a DNS-ben a gének sorrendjét robotok határozzák meg, valamint a tudósok egyre több sikeres beavatkozást végeznek az ember génkészletében.

Napjainkban már nemcsak Levandowski, az egyházalapító, Kurzweil a próféta, és rendkívül befolyásos támogatóik gondolják úgy, hogy 2020-ra megtalálják a betegségre, öregedésre, mint bonyolult „technikai problémákra” a megoldást, hanem egyre több befolyásos, gazdag személy hisz ebben, ezért is látták elérkezettnek az időt, hogy pártot alapítsanak, melynek listavezetője, Zoltán István.

A transzhumanista mozgalom (az emberen túli mozgalom) politikai párt célja az USA elnöki székének 2020-ban (esetleg 2024-ben, de legkésőbb 2028-ban!) történő megszerzése. Az ehhez szükséges pénzösszeg, technika- és egyéb eszközök, (médiafelület), stb. a rendelkezésükre áll. A transzhumanista mozgalom (vallás, filozófia, politikai irányzat, joggyakorlat, életmód és világnézet) lényege:

 • Teremtő Isten,
 • szellem,
 • lélek,
 • hit,
 • hagyományos vallások és egyház nélküli világ létrehozása,
 • az LMBT+ mozgalom maximális támogatása.

Az LMBT+ lobbi is maximálisan támogatja ezt a kezdeményezést. Az LMBT+ jelenleg nagyon sokszor jogászok, és „emberjogi” szervezetek álcája alatt ténykedik. A média agresszívan terjeszti ezt az ideológiát, és kíméletlen minden más nézettel szemben. Jelenleg a biológiai nemek erőltetett lerombolása és erőszakos megváltoztatása zajlik, valamint a házassági, mint intézmény kifigurázása történik. Jézus Krisztus az emberért jön, nem a semleges neműekért, stb. Az Európai Unio hivatalosan ma már több, mint 40 féle “nem biológiai nemet” ismer el.

 

 

IT_forr_kalapacs 7. A szálak összeérnek!

 

A humanista, és az emberen túli (transzhumanista) mozgalom, amelynek:

 • Ray Kurweil, a „Szép Új Világ prófétája”,
 • Anthony Levandowski a Jövő Útja „egyház” alapítója,
 • Zoltán István, a politikai vezetője.

 

 

A jelen és közeljövő.

 

Egyre jobban összekapcsolódik a számítástechnika, genetika, betegség, egészség, öregedés, politika és a jog. A szabadság-, ember-, önrendelkezés fogalmának és az erkölcsi határok kitolása zajlik, már nem titkos, hanem nyílt módon.

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Egyik oldal – büntetés.

A bibliai értékek teljes pályás letámadása. Egyes jogvédők a házasság bibliai intézményének kiterjesztését követelik az ember-háziállat (kutya, macska) kapcsolatra. Aki vitatja ezt a jogot, az gyűlöletet kelt, ezért ki kell rekeszteni, nevetségessé kell tenni, meg kell alázni, ha ezek nem használnak börtönbe kell zárni.

 

Másik oldal – ígérgetés.

A 2014-es Transzcendens című film 8’23-nál így vezeti fel az általuk elképzelt jövőt:

„Az intelligens gépek az előttük álló legnagyobb kihívásokra is megoldást jelenthetnek.  Eltűnhetnek a betegségek, szegénység, és az éhezés. Egy tisztább bolygó és egy jobb jövő vár mindannyiunkra.”

 

gen_halo_arc8. Nem a gyógyítással van a baj.

 

A Teremtő Isten, Ádám és Éva génkészletébe valóban nagyon hosszú életet, egészséget, szépséget, egyesek szerint tényleges örök életet helyezett. Ezek a lehetőségek kikapcsolva és elromolva, de benne vannak az ember génkészletében. A genetika ezeket akarja bekapcsolni és megjavítani. Nem gyógyítás a probléma, hanem az, hogy sokan elfeledkeznek a Teremtőről, sőt szembe mennek a Teremtő akaratával. Sok ember motívuma, alkalmazott eszköze, és célja nem felel meg a Teremtő Isten elvárásainak, ezért nem számítanak a(z):

 

„ember-átalakító” technikák, eszközök, módszerek,

„jövő-változtató” kutatási projektek,

a támogató emberek létszáma,

kik ezen irányzatok szószólói,

hány milliárd dollárral támogatják a kutatásokat,

milyen média támogatottságot (Google, Apple, Szilíciumvölgy, NASA, stb.) kapnak ezek az elméletek,

milyen párt (például a Demokrata Párt), és

melyik szervezet (például az ENSZ) támogatja,

hány új pártot alapítanak terveik elérése érdekében,

milyen jogi háttér-manipulációk (LMBT+) születnek,

milyen egyházakat, (pontosabban egyház utánzatokat pl.: Jedi-egyház, Jövő útja, Harry Potter követői) hoznak létre, stb.

 

 

 

A lényeg:

 

Jézus Krisztus az emberért jön, nem:

 • hibridért,
 • andromédáért,
 • kiborgért, stb.,
 • de még csak nem is számítógép vezérlésű emberért, aki gombnyomásra programokkal és kémiai elemekkel irányítható.

 

Ez utóbbi néhány befolyásos embercsoport álma. Ők arról álmodoznak, hogy amit Nabukodonozor, Babilon uralkodója több ezer évvel ezelőtt emberi erővel és katonai hatalommal tett, azt olcsóbb, biztonságosabb és egyszerűbb nanobotokkal elvégeztetni. De nem fog megvalósulni a tervük.

 

A fenti célt megvalósulása előtt az egészség, szépség, fiatalság, erő, emberi szabadság, békés jövő, emberdicsősége – szavak, kifejezések fognak felemelkedni (divatba jönni). Aki modern akar lenni, az ezeket fogja szajkózni. Aki ezek ellen mer bármit mondani az gyűlöletkeltő és nincs helye ebben a szép új világban.

 

Ezen vallási, filozófiai, gondolkodási irányzat célja:

 • egészség, szépség, fiatalság, erő,
 • valamint éhezés, betegség, szenvedés nélküli világ,
 • és ez itt a lényeg; Jézus Krisztus nélküli világ!

 

Úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus, a Megváltó nélkül is egészségesen, szépen, erősen, fiatalon, boldogan, valamint átok- és szegénység nélkül élhet az emberiség, valamint teljes erkölcsi szabadosságban, ami szerintük a szabadság.

 

Tehát a „szép új világrend” többet ígér, mint maga Jézus Krisztus! Az Új Világrend elméletben, a szavak szintjén, mindent megad, amit Jézus Krisztus, de nincs bűn, és nincs számonkérés, sőt az ember istenné válik. Ebben az Új Világban Jézus Krisztus mondata: „Én vagyok az út, igazság és élet. Senki sem mehet az Atyához, kizárólag én rajtam keresztül.” (János evangélium 14. fejezet 6. vers) nem örömhírt, hogy van út az Atyához, hanem kirekesztést, megbélyegzést jelent és ilyet, mint gyűlöletbeszédet ki kell vágni az emberiség egészséges testéből. Ez a vallási irányzat az Antikrisztus hazug álmát szeretné valóssággá tenni a Földbolygón, sőt az egész világegyetemben. Erről részletesen olvashatnak Kurzweil: A szingularitás küszöbén című könyvében. Itt meg is adják ennek a folyamatnak a pontos forgatókönyvét. Jelenleg a háttér és az előkészítő munka zajlik.

 

A szép, új világ vallási irányzat szerint:

A genetika, vagyis ember adja az örök életet, nem kell az isteni megváltás.

Nincs jó-rossz, bűn, büntetés. Jézus Krisztus kereszten történő szenvedése mese.

Ebben a „szép, új, tökéletes világban” nincs szükség a Megváltóra!

Nincs szükség az isteni megváltásra, de még csak az istenben való hitre sem, mert az emberek egy laborban megkapnak mindent, amire szükségük van.

 

Csakhogy…

 

9. Az Atyaisten ilyenkor zárt le korszakokat.

Az ember, Isten teremtménye. Akárhogyan lázad az emberiség egy része ez ellen a tény ellen, nem tudja megváltoztatni.

Az emberiség 0,5%-a meg akarja változtatni a:

 • biológiai férfi és női nemet, (egy férfi kitalálta, hogy ő nő, majd kitalálta, hogy most éppen kutya, és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy ez a normális)
 • házasságot, (azonos neműek, önmagával, háziállattal, stb.)
 • az elhalálozás idejét,
 • születést,
 • magát az embert.

A teremtő Isten, az embert erkölcsi lénynek teremtette, ezért az ember felelősséggel tartozik a Teremtőjének.

Isten nem mondott le az uralmáról, az emberiség lázadása miatt.

Az ilyen vallásokhoz a teremtő Istennek mindig volt látványos és eredményes válasza!

Isten továbbra is a Világegyetem, Földbolygó, nemzetek, korok, társadalmak, tudomány Ura, valamint minden ember személyes Bírója.

 

A digitális-technikai megváltás,

vagy bárhogy is nevezzük, kudarcra van ítélve!

 

A jelen és a jövő Istené.

 

Ez nem azt jelenti, hogy a Bibliában hívők nyugodtan aludhatják tovább a szellemi/lelki alvásukat. Az egyház, pláne a Krisztus Teste nem folytathatja az eddigi életét. Az ima, könyörgés, hálaadás, a Bibliához való visszatérés, a valódi megtérések ideje van. Egy ideig ez a két könyv (Biblia és a Szingularitás küszöbén) együtt fog haladni, de a Bibliáé a múlt, a jelen és a jövő. 

 

 

  ceruza_fuzet

10. Felhasznált irodalom / Szerkesztői megjegyzések:

A téma szokatlan volta miatt a felhasznált irodalmat kiegészítettük magyar nyelvű irodalommal, illetve lefordítottunk egy cikket Anthony Levandowski a Jövő Útja „egyház” alapítójáról, és egy cikket a Jövő Útja vallási szervezet céljairól.

 

1. Ray Kurzweil: The Singularity Is Near. Penguin Group. 2006.

Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén. A könyvet magyarul nyelven, pdf formátumban itt olvashatja el.

2. Ray Kurzweil előadása, magyar felirattal: A technológia hogyan alakít át minket?

3. 444: Ray Kurzweil szerint 2029-re a számítógép olyan okos lesz, mint az ember, ha nem okosabb

4. Origo: Istenszerűvé válunk a nanobotokkal 

5. Hackelés. Számítástechnikai kifejezés, itt beavatkozás, megváltozás, buherálás.

6. Mandiner: 2030: közeleg az ember-gép partnerség új korszaka

7. Gravlaksban, ez egy étel, de ez nekünk, magyaroknak semmit nem mond.

8. Betekintés a mesterséges intelligencia első egyházába.

9. Jövő útja vallási szervezet – Miről szól ez az egész?

10. Kiegészítések a cikk megjelenése óta: 

Magyarországra érkezett Sophia (Bölcsesség), az “emberszabású” robot, akinek már állampolgársága is van, Szaúd-Arábiában.

Tranhumanizmus

Agenda-21

 

 

 

 

Következő cikk: Jézus és a genetika 2. >>