A rosszból vett ateista érv

 

Náncsi néni éléskamrája

 

Válasz a rosszból vett ateista érvre

 

A rossz, szenvedés, igazságtalanság, stb. kérdése és annak vizsgálata, valamint az arra adott válaszok szinte egyidősek a Földdel.

A Biblia rámutat, hogy a Teremtő nem akarta, hogy az emberiség megismerje a szenvedést1

Az első emberpár Ádám és Éva (külső hatásnak engedve) másképp döntött, így az emberiség megismerte ezeket.

Az évezredek során a görög atomistáktól kezdve, Leibnizig, stb. sokan foglalkoztak e kérdéskörrel. Talán C.S. Lewis megfogalmazása adja vissza legjobban a mai ateisták vádjainak a magját:

„Ha Isten jó volna, a teremtményeit tökéletesen boldoggá akarná tenni; ha pedig mindenható lenne, megtenné, amit akar. A teremtmények viszont nem boldogok. Ezért Isten vagy nem elég jó, vagy nem elég erős; vagy mindkét területen vannak hiányosságai.”2

 

Az ilyenfajta előfeltételezésen, és önkényességen alapuló érvelésről Dr. Szentpétery Péter ezt írja:

„Inkább azt mondhatjuk, hogy az ateista, valami olyan istenben hisz, aki nincs. Megállapítja, hogy milyen lenne a világ, ha lenne Isten, mert az Istennek ilyennek-olyannak kellene lennie. Mivel azonban a világ nem olyan, amilyennek kellene lennie, Isten nem létezhet. Vagyis az ateistáknak először így-úgy el kell képzelnie, hogy azután tagadhassa a létezését. Az ateizmus egyébként is csak a hívőkhöz viszonyítva képes magát artikulálni (kifejezni). Így tehát ateizmus is annyiféle van, ahányféle vallás vagy istenség.”3

 

Ahhoz, hogy a rosszból vett ateista érv pusztán gondolatkísérlet szintjén működhessen több dologra van szükség:

 

 • Csak a rosszra, gonoszra, fájdalomra, gyilkosságra, igazságtalanságra, stb. szabad koncentrálni.
 • A rossz, gonosz, fájdalom közül is csak azok maradhatnak, amik az ateizmust erősítik, és amikkel Istent rossz fényben4 lehet feltüntetni.
 • Az egyén felelősségtudatát a múltban és a jelenben ki kell iktatni, mert csak így maradhat vád alatt a Biblia Istene. (Az emberi mulasztásból, közönyből, bűnből, kapzsiságból, hozzá nem értésből, gondatlanságból, stb. bekövetkezett katasztrófákat, járványokat, éhséget is Isten nyakába kell varrni. Egyesek szerint a Földön lévő szenvedés 95%-a egyértelműen ezekből adódik.)
 • A rossz, szenvedés, betegség, stb. eredetéről nem lehet szó.
 • A bűnről tilos beszélni.
 • Ádám, Éva, Lucifer, vagyis a szenvedést kiváltói, elindítói felelősségéről nem lehet szó. A bűnelkövetés történetét a nevetség tárgyává kell tenni. Azokat, akik megemlítik ki kell gúnyolni.
 • Szándékosan nem lehet a jót, szépet, szeretetet, irgalmat és az összes többi Istent magasztaló dolgot, tényt felhasználni. A képletből ezeket ki kell zárni. Olyan, ez, mintha Puskás Ferenc életből csak a vesztes mérkőzéseit és kihagyott helyzeteit, rossz passzait emelnénk ki és ez alapján azt állítanánk, hogy Puskás Ferenc botlábú labdarúgó volt.5
 • Az örökkévalóságot, a Biblia Istenét, valamint a Sátánt, az embergyilkost és munkálkodását ki kell zárni a világ működéséből. Ezáltal csak egy röpke földi életre szorítják le a kérdést, valamint a történet főszereplőit kiveszik mindennapokból.
 • Isten részvétének, és gyakorlati segítségének még a lehetőségét is ki kell zárni.
 • A sok isteni vigasztalást, gyógyítást, beavatkozást és megelőzést szigorúan tilos még csak megemlíteni is.
 • Isten igazságosságát, büntetői hatalmát kriminalizálni kell. Pedig minden hatalomnak, még a legkisebb földesúrnak is volt igazság szolgáltatói hatalma.
 • Jézus Krisztus megváltói művét a legnagyobb titokban kell tartani. Ehhez például Jézust bűnözőnek, kirekesztőnek, hiteltelennek kell beállítani.

 

A rosszból vett ateista érv arra jó, hogy megállapítsuk: a teremtő Isten nem, olyan mint az az isten, amit az ateisták igényelnek. De ez kit érdekel. Az egyetlen Isten, a Biblia Istene tényleg nem olyan, mint amit az ateisták kitalálnak, hanem sokkal tökéletesebb és szeretőbb.

 

Náncsi néni éléskamrája 

 

Náncsi néni egy jó szakács. Szeret főzni és hatalmas éléskamrája van. Feri bemegy Náncsi néni éleskamrájába és előhozza a hagymákat. Feri csak vörös-, lila-, fok-, póréhagymát hoz elő egy hatalmas éléskamrából, majd azt állítja, hogy Náncsi néni nem jó szakács. Az általa szándékosan és önkényesen kiválogatott hagymák alapján következtetést fogalmaz meg arra vonatkozólag, hogy Náncsi néni:

 • nem jó szakács,
 • nem teljesen jóakaratú,
 • érthetetlenek a céljai.

 

 

Náncsi néni eteti Ferit

 

Náncsi néni pontosan tudja, hogy Feri milyen rossz gyerek, pontosan tudja milyen sok:

 • rossz és csúnya dolgot tett,
 • szót mondott, amivel megbántott másokat,
 • rágalmat terjesztett róla, miközben rendszeresen jóízűen ette Náncsi néni finomabbnál finomabb ételeit. Feri sokszor még fizetni se tudott az ételért, és ezt azzal „hálálta meg”, hogy hazugságot terjesztett a jótevőjéről.

 

Náncsi néni mégis kitartó szeretettel várja Ferit reggelivel, ebéddel és vacsorával.

 

Náncsi néni a fakanalait kiváló levesek, ízletes húsok, tészták, saláták, sütik, stb. elkészítésére használja, Több száz fakanala van, melyet főzéshez használ, de van egy fakanala, amit verésre tartogat. Ferinek most döntenie kell, hogy Náncsi néni a fakanalai közül melyiket választja.

 

És Ön hogyan dönt? Menekül a Teremtője és Jótevője elől, vagy hálával megköszöni neki azt a sok jót, amit eddig már kapott tőle.

 

 

 

ceruza_fuzet

Megjegyzések:

 

 1. 1Móz 2:17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

 

 1. Nicky Gambel: Égető kérdések. Alpha Alapítvány. 10. o.

 

 1. Szentpétery Péter: Isten nyilvános rejtettségéről. Teológia és nyilvánosság. 98.o.

 

 1. Isten rossz fényben való feltüntetése nehéz probléma az ateisták, számára, mivel az

– „Isten miért hagyja a bűnöst büntetés nélkül” érvük,

– „rosszból vett ateista érv” valamint,

– „pokollal fenyegetőző jó Isten” ateista érv,

– illetve a “nincs abszolút norma” érvük egymással nem egyeztethetőek össze. Az ateizmus belső ellentmondásai nyilvánvalóak. 

Nem találkoztam még olyan ateistával, aki ezen érvek között feszülő ellentéteket fel tudta volna oldani. 

 

 1. Puskás Ferenc minden idők egyik legsikeresebb labdarúgója.