A Biblia kanonizálásáról

 

A Biblia kanonizálási folyamatáról

és a hitről

 

 

Előzmény:

 

Jelen írás egy emlékeztető, illetve összefoglaló a Belvárosi Gyülekezet evangélizációs házicsoportján elhangzottakról, eljátszott és szemléltetett dolgokról.

 

Az evangélizációs házicsoport célja: 

 • segítséget nyújtani, 
 • képezni, valamint 
 • háttéranyagot biztosítani az utcán a „jóhírt” hirdető személyek részére.

 

A csoporttal kapcsolatban érdeklődés, evangélizációs tanácsadás, terepen való gyakorlás, vagy csatlakozási szándék esetén keressék:

   Orosz Istvánt – 20/38-69-731 telefonszámon.

 

 

 

Tartalom:

A Biblia kanonizálási folyamatáról

 • A Biblia, mint írott mű
 • Isten a Bibliát az élet használati utasításaként adta az emberiség számára, de hogyan lett az?
 • Hogyan állt össze a Biblia, mint írott mű?

Mi a hit?

A hit és az értelem

„Meg van a saját világképem”

„Hiszek a magam módján”

 

 

A Biblia kanonizálási folyamatáról

 

A görög kánon szó: vesszőt, vonalzót, botot, mérővesszőt jelent.

 

A Biblia kanonizálása a Biblia mérőpálcává tételéről szól.

 

A Biblia az élet minden területét lefedi:

pl.: kapcsolatok, szeretet, szerelem, megbocsátás, gyermeknevelés, munkavégzés, főnök-beosztott viszony, háború, béke, szerződéskötés és megtartás, beszéd, hatalom, hatalommal való visszaélés.

 

A Biblia az összes tudományterületet érinti, szabályozza:

pl.: antropológia, pedagógia, pszichológia, biológia, pénzügy, fizika, környezetvédelem, mezőgazdaság, jog, politika.

 

A Biblia az egyén minden területével foglalkozik:

 • szellem,
 • lélek,
 • test.

 

A Biblia pontos tájékoztatást a földi és a halál utáni életről:

Menny, Pokol. Hogyan lehet bejutni, hogyan lehet kikerülni? 

 

A Biblia megmutatja a kiutat a Sátán uralma alól, bemutatja a Megmentés történetét.

 

A Bibliából tudjuk meg, hogy mi az Isten szerinti:

 • hit (Zsid. 11.1), 
 • szeretet (1Kor. 13),
 • értelem (Jób. 28.28),
 • bölcsesség (Jób. 28.28),
 • eszesség (Péld 9:10),
 • mi az ember fő dolga (Préd 12:15-16).

 

A Bibliából tudjuk meg, hogy 

 • Isten szereti az embert és gondoskodik róla,
 • valamint az Isten szerethető Isten.

 

Röviden: 

A Biblia az élet használati utasítása, útmutatása.

 

 

Szituációs gyakorlat:

A csoport három tagja kiment, ezalatt a csoport egyik tagja összerakott egy szétszerelt gyerekjátékot, egy műanyag traktort. Megkértem a csoport tagjait, hogy jöjjönek be, majd ellenőrizzék a traktort, illetve találják ki melyikünk rakta össze, illetve a működés szempontjából fontos-e hogy ki, mikor, hogyan rakta össze a traktort.

Mivel a traktor működött nem volt lényeges, hogy ki, hogyan, mikor rakta össze a traktort.

 

Így vagyunk a Bibliával is.

Nem az a lényeg, hogy: 

 • Salamon, Edzsrás beleírt a Bibliába vagy sem, 
 • az sem fontos, hogy nem tudjuk ki írta a Zsidó levelet, 

az a fontos, hogy a Biblia működik, vagyis életeket tud megváltoztatni pozitív irányba.

 

Érdekes, hogy a „mindentudás” kizárólag a Biblia keletkezésénél fontos, sehol máshol nem. Nem tudjuk az autónkat, amire rábízzuk az életünket ki tervezte, ki szerelte a sebességváltónkat, stb. azt tudjuk, hogy működik.

Nem tudjuk a lakásunkat, amiben nap mint nap sok időt töltünk ki melyik téglát rakta, mégis jól érezzünk magunkat otthon.

 

 

 

A Biblia, mint írott mű

 

Szentírás általánosan elfogadott héber ill. görög alapszövege:

 • Stuttgarti Héber Biblia (héber és arám nyelvű rész, vagyis az első 39 könyv),
 • Nestle – Aland kiadó (görög nyelvű rész, 27 könyv).

 

Tudományosan, nemzetközileg ezek a kiindulási alapok. Ha a Bibliáról beszélünk, akkor ezt értjük alatta. Az összes többi Bibliát, szövegrészt, fordítást, értelmezést, kommentet, magyarázatot ehhez hasonlítjuk. Ezért tudjuk pontosan (szikla szilárdan) eldönteni, hogy az adott szöveg:

 • Biblia vagy nem Biblia,
 • evangélium vagy nem evangélium, 
 • fordítás vagy ferdítés stb.

 

Például:

 

A „mormonok” könyve (A MORMON KÖNYVE – Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról) nem Biblia.

 

A Biblia Jehova fordítása Biblia vagy sem? Ez már nehezebb kérdés, mert külsőleg, szerkezetileg, általánosan és tartalmilag nagyon hasonlít a Bibliára, ezért úgy gondolja sok ember, hogy Biblia. Csakhogy… 

A szerkesztők szándékosan Jézus Krisztus isteni mivoltjának eltörlésére törekszenek, szándékosan tévesen fordítanak a Szentháromságról (Szent Szellemről és Jézus Krisztusról) ezért nem pusztán ferdítéssel, tévedéssel, hanem hamis bizonysággal, szándékos hazugsággal és eretnekséggel van dolgunk. Mivel nem egyezik Jézus Krisztussal a testté lett Igével, ezért a Jehova Tanúi által összeállított Biblia nem Biblia, hanem fondorlatos megtévesztés.

 

Aranyi László: Kolbrin Biblia – nem Biblia.

 

A Júdás vagy Mária evangélium – nem evangélium.

 

A Szentháromság harmadik személye Szent Szellem és nem Szent Lélek.

 

 

 

Isten a Bibliát az élet használati utasításaként adta

az emberiség számára, de hogyan lett az?

 

A Bibliával kapcsolatos legnehezebb, legunalmasabb és legkevésbé ismert kérdése a keletkezése, az összes szerző, másoló neve, tevékenysége. Ez egy gyakran támadott terület. Az első fontos dolog:

 

Ószövetség 

Jézus Krisztus születése előtt kb. 1800-tól 400-ig írták, illetve szerkesztették. 

Jézus Krisztus születése után 100 körül Júdeában, Jamnia városban véglegesítették.

 

 

Újszövetség 

Jézus Krisztus születése után kb. 40-96 között írták. 

Jézus Krisztus születése után 386-ban a római zsinat véglegesítette.

 

 

Hogyan állt össze a Biblia, mint írott mű?

 

 

Ószövetség 

 

Két dolog nagyon fontos: 

A kivételesen szigorú másolási-, ellenőrzési- és megsemmisítési eljárás biztosította a rendkívüli szöveghűséget.

Jézus Krisztus, vagyis maga a testté lett Isten és testté lett Ige jóvá hagyta!

 

Bárki elvégezheti a maszoréta szövegek elemzését, illetve összehasonlíthatja a qumráni tekercseket a mai Bibliákkal, de ezt már sokan megtették és az összes eredmény igen megnyugtató. Az Ószövetségre a rendkívüli stabilitás, vagyis a megmaradandó szöveghűség az általános jellemző. Nincs veszteség betűk, szavak, nyelvtan, értelem és tartalmi jelentés szintjén. Az Ószövetség méltán lehet az élet használati utasítása.

 

Az Ószövetségben, ami nehézség, nem maga a szöveg, hanem (főleg az ítélő próféciákban) a szöveg értelmezési lehetősége. 

Pl.: Jóel. 2.1-ben az erec szó szerepel. 

Ezért felmerül a kérdés, hogy kinek szól az üzenet? Csak az adott népnek, vagy egy adott földterületre vonatkozik, vagy az egész Földbolygóra ki fog terjedni ez az isteni ítélet?

Károlyi „e föld” –nek fordítja, ő úgy értelmezi, hogy csak Izraelnek szól, viszont az Úr Napja az egész Földbolygót érinti, ezért a kutakodás.

 

 

Újszövetség

 

Az Újszövetségnek rendkívül sok másolata van:

 • görög nyelven kb. 5 400 kézirat van,
 • kb.  9 000 fordítás (kopt, szír, latin, örmény stb. nyelveken), valamint
 • tízezernyi biblia-idézet apostoliatyáktól és az egyházatyáktól. 

Ez kb. 24 000 tétel!  Ezeket az írásokat dolgozzák összes fáradságos és aprólékos munkával a Nestle – Aland kiadó munkatársai. 

 

Ha valakinek kétsége van a Biblia hitelességével kapcsolatban kérjen időpontot a Nestle-Aland kiadótól

[Münster német egyetemváros] és figyelje meg az ott folyó munkáját.

Látni fogja, hogy nem lehet elvenni és nem lehet hozzátenni sem a Bibliához.

 

 

 

 

Mi a hit?

 

A hit az, ami alapján cselekszünk. 

Mindenki hitből cselekszik. Amikor eszünk, iszunk, leülünk, felkelünk, felszállunk egy buszra, amikor szólunk stb.

 

Az emberiség tudja, hogy mindenki hisz valamiben, és hit nélkül lehetetlen még hétköznapi életet is élni.

Az ateista abban hisz, hogy nincs Isten.

A humanista abban hisz, hogy az ember hozza a törvényeket.

A muszlim abban hisz, hogy Allah az Isten.

 

Hit miatt teszik ki a szivárványos zászlót a Polgármesteri Hivatalra vagy templomra és hit miatt veszik le azokat. 

Hit miatt lesz templomból kocsma, vagy homokos bárból templom.

Sok háború hit miatt tört ki.

A legpusztítóbb hit az ateizmus, amely 70 év (1919-1989) alatt 100-300 millió embert ölt meg! Ennél még több ember nyomorított meg. Az Istent szándékosan tagadó ember könnyen a leggonoszabb földlakóvá válhat.

 

 

A különböző hitek értékét: a hit alapja, (a hit tárgya) határozza meg.

 

A hit minden esetben hallásból, tapasztalatból fakad.

Bibliai hit is ilyen.

A bibliai hit:

Isten Igéjéből 

 • nő ki, 
 • azzal táplálkozik,
 • arra irányul,
 • ezzel egyezik meg.

 

A bibliai hit a gyakorlatban:

 • ezt teszem, mert Isten Igéje ezt mondja,
 • ezt nem teszem, mert Isten Igéje azt mondja ne tegyem,
 • ezt megbánom, ez ellen küzdök, mert Isten Igéje ezt mondja,
 • ezért küzdök, imádkozom, virrasztok, mert Isten Igéje ezt mondja,

 

 

A hit és az értelem

 

A székes példák

 

Miután bejöttünk mindenki leült egy székre, abban a hitben, hogy az nem fog összetörni alatta.

 

Amikor mozgattam a széket Ildikó nem mert leülni a székre.

Azt feltételezte, hogy kifogom rántani alóla, ő megsérül, vagy nevetségessé válik. Pedig ilyen szándékom soha nem volt.

 

Laci le mert ülni a székre, de kétségei voltak, hogy vajon kirántom-e a széket alóla vagy sem.

Nemcsak nem rántottam ki a széket alóla, hanem segítettem neki, hogy ne boruljon fel a székkel!

 

Ezzel az egyszerű példával jól szemléltethető a

hit,

gondolkodás

és a cselekedetek közötti szoros kapcsolat.

 

 

De nézzünk még példákat:

 

Egy áruház akciót hirdet, az emberek mennek vásárolni. Miért? Mert elhiszik, hogy az áruház igazat mond. Hallanak, olvasnak valamit, gondolkoznak, majd feltételeznek valamit. A feltételezésük és hitük alapján elmennek vásárolni. Csalódnak, ha nem kapják meg azt amit az árúház ígért. 

 

Ha az orvos ajánl egy gyógyszert – (általában) hiszünk neki. 

 

Ha az időjárás jelentés esőt mond elővesszük az esőkabátot, esernyőt.

 

Hallás, értelmezés (értelem), hit, cselekvés. – Sok közös van bennük.

 

 

„Meg van a saját világképem” 

 

A saját világkép, annyit ér, mint felvenni Batman maszkját és leugrani a 46. emeletről.

Egy ideig lehet kiabálni, hogy repülök, repülök, de a valósággal való találkozás elkerülhetetlen ami, olyan lesz, mint a betonjárdán való szétkenődés. 

 

Mindegy, hogy kinek a ruháját melyik ruhát veszed fel Superman, Hankok stb. mindig ugyan az a betonjárda vár minket a téves világkép végén.

 

A bibliai hit azért különleges, mert a Biblia az alapja. A Biblia mögött pedig a teremtő Isten áll. A Bibliáért Jézus Krisztus a testté lett Ige kezeskedik. – Nincs más ilyen könyv vagy „szent irat”.

 

 

„Hiszek a magam módján”

 

Ezzel az a baj, hogy:

 

a Sátán ellen semmit sem ér!

 

A Pokol elkerülésére egyetlen egy út van.

A Mennybe egyetlen egy ajtó nyílik.

 

Az örömhír (jó hír, evangélium) az, hogy: 

 • van út a Mennybe ez Jézus Krisztus. 
 • van ajtó a Mennybe ez Jézus Krisztus keresztáldozata.