Az első bűn

 

2. rész: Az első bűn

 

2022. 06. 14.

P.I.K.

 

 

 

Bevezetés:

 

Három részes tanulmány a bűn eredetéről

 

1. rész: Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

Ha Isten tökéletesen jó és kizárólag jót teremtett, akkor hogyan jött létre a bűn? – Rövid összefoglalás.

 

2. rész: Az első bűn

Milyen volt a Világegyetem első társadalma? Mi a jó és gonosz tudásának fája? A bűn személyi és jogi alapjai.

 

3. rész: Lucifer, Ádám, Éva és a Megváltás

Hogyan és miért rontotta meg önmagát Lucifer? – Részletes elemzés.

Miért nincs Lucifer számára megváltás?

Miért van Ádám és Éva számára megváltás?

 

2. rész: Az első bűn

 

Az előző írásomban azzal foglalkoztam, hogyan lett: 

 • Luciferből Sátán,
 • bűntelenből a Hazugság Atyja,
 • felkent oltalmazó Kérubból Isten ellensége.

Ebben az írásban még részletesebben megvizsgálom a bűn kialakulását a teremtett lények bensőjében (ez a bűn szívben való megszületése), illetve a bűn, tettekben való megnyilvánulását.

 

 

A Világegyetem első bűne, három személyhez köthető:

 • Lucifer,
 • Éva,
 • Ádám.

 

 

A teremtés

 

A bűn története közvetlenül a teremtés után indul.

Isten megteremti a Világegyetemet, benne az összes élőt. Isten különböző élőlényeket (angyalok, főangyalok, Kérub, Szeráf, ember stb.) teremt. Isten az anyagban lévő rendszereket, erőket, törvényeket, röviden rendet úgy hozta létre, hogy ne legyen káosz a fizikai világban pl.: a bolygók ne ütközzönek össze, a Nap ne robbanjon szét, a levegő belélegezhető legyen.

A teremtés során és közvetlenül a teremtés befejezése után minden jó.

A teremtés dicsőségéből minden élőlény megtudta, hogy Isten erős, hatalmas és rendkívül okos, de nem ismerik Isten jellemét, szívének titkait, szeretetének mélységét. (Ró.1.18-22)

 

 

A Világegyetem első törvénye az Édenben, a teremtés hetében hangzik el: 

 

 • ne egyetek a jó és a gonosz tudásának fájáról, 
 • amikor ezt megteszed, aznap meghalsz. (1Móz 2:17)

 

Mi ez a fa?

 

A héber tóv (H2896) 

1) jólét, jóllét, boldogulás, boldogság,

2) jó dolgok, javak, áldások, 

3) jótétemény,

4) jó dolog (erkölcsi értelemben).

Ez a szó, amit Isten a teremtés hetében hétszer ismétel el: minden jó, amit teremtett!

Isten csak tóv-t boldogságot, áldást teremtett. A teremtett lények kizárólag ezt ismerték!

 

A héber ra (H7451)

 1) rossz, hitvány, 

2) gonosz,

3) taszító, visszatetsző, nem tetsző, 

4) veszélyes, rosszindulatú, 

5) csúnya, taszító,

6) sikertelen, boldogtalan, szerencsétlen

7) szomorú.

A teremtett lények ezeket nem ismerték!

 

A héber daaṯ (H1847) 

1. ismeret, tudás, megismerés, 

2. erkölcsi értelemben: értelem, felfogás, belátás, bölcsesség.

 

Ez nem lexikális tudás, hanem erkölcs, vagyis a tudatos helyes viselkedés, és az akarati ellenállás helytelen viselkedésnek. Ádám az első tudós, olyanokat is tudott, amiről még most sincs fogalma az emberiségnek. Ádám volt az első rendszertani (taxonómia) szakértő, mezőgazdasági-, és környezetvédelmi szakértő. (Gréta Thunberg sehol nincs hozzá.)

 

Hogy lehet a törvényben megadott választási lehetőség tartalmát ma legjobban visszaadni? Pl.:

Áldás vagy átok, 

élet vagy halál, 

jó vagy rossz,

fájdalom mentesség vagy fájdalom, 

boldogság vagy szenvedés, 

jósors vagy balsors fája.

 

Ha megértjük a szenvedés megtapasztalásának a fáját, vagyis ennek a törvénynek a tartalmát megértjük, hogy az Istennek való engedelmesség vagy engedetlenség tétje óriási!

 

 

Ez a törvény határozza meg:

 • mi a bűn, vagyis mi tilos, mi veszélyes a társadalomra (egymásra, önmagunkra),
 • milyen büntetési tétel vonatkozik erre a bűnre.

 

Ekkor még egyetlen bűn volt: e fa gyümölcséből való evés.

Tétje: a szenvedés megismerése, és a teremtett világba való behozása.

 

 

Nem érdem, hanem ajándék

 

A teremtett lények ezt a rengeteg csodát, szépséget stb. tökéletes békét és a teljes harmóniát nem tetteik elismerése miatt kapták, nem a munkájuk megérdemelt fizetsége volt, nem is a kezük munkájával hozták létre, hanem ez mind Isten bőkezű ajándéka volt. Ezenkívül nem ismerték a rosszat, vagyis a harmóniától eltérő állapotot, ezért természetes, hogy a hálájuk, illetve ezen áldások megbecsülése nem volt a legmagasabb fokon.

 

Ezt a farizeus Simon távolságtartó, barátkozása és a bűnös nő teljes odaadása közötti különbséggel szemléltetem:

Lukács 7:41-43 Jézus mondja: „Egy hitelezőnek két adósa van: az egyik adós ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És [Jézus] monda neki: Igazán ítéltél.” Teljes történet: Luk 7. 36-50.

 

 

 

A teremtett lények vajon megtartják

a jó és gonosz megismerésének tilalmát,

a fájdalom Világegyetembe való behozásának tilalmát?

 

Van hozzá elég hitük, hűségük, eszük, jellemük, engedelmességük?

 

A teremtett lények (emberek, angyalok, állatok) az összes érzelemre haragra, fájdalom okozására stb. képesek voltak. Vajon fog valaki sérelmet okozni? Vajon lesz valaki, aki átlépi a határokat? A magyar autópályán 130 lehet menni, de mindig akad valaki, aki úgy gondolja átlépi a sebességhatárt. Vajon a Világegyetem első társadalmában lesz valaki, aki átlép valamilyen határt?

 

 

A szabad akarat – ajándék és felelősség

 

A szabad akarattal, saját döntési képességgel, szabadsággal való felruházás, Isten ajándéka. Ha ez nem lenne pusztán bábok, robotok, rongybabák, marionettfigurák lennénk. Ezek teszik a döntéseinket értékessé, ezek a képességek, lehetőségek hozzátartoznak egyéniségünkhöz.

 

A szabad akarat ajándékával Isten létrehozta a: 

 • személyének elutasítási lehetőségét, 
 • döntéseinek megvizsgálási képességét, illetve 
 • a törvény megszegésének képességét és lehetőségét.

 

A Világegyetem első bűne létrejöttének személyes (egyéni, emberi, angyali) alapja a szabad akarat, saját döntési képesség.

 

 

A Világegyetem első bűne létrejöttének jogi alapja a törvény

 

Az Édenben minden személyi és jogi feltétel adott a bűn (megfoganásához, megszületéséhez) létrejöttéhez: Van törvény, szankció, van, akire vonatkozik a törvény, van Bíró, vannak különböző angyali rendek, akik végrehajtják az ítéletet stb.

Isten a szabad akarat, saját döntési képesség, szabadság ajándékaival lehetővé tette a bűnelkövetést, de nem volt szükségszerű, hogy bárki bűnt kövessen el! Ez a teremtményeinek saját akarata (szándéka) és döntése volt.

Isten hozta létre a bűnelkövetés lehetőségét, de nem gonoszságból, hanem szeretetből. Isten meg akarta óvni teremtményeit a gonosz, háború, árulás, betegség, vagyis minden rossz fájdalmától. Ahogyan egyetlen jó apa sem akar fájdalmat a gyermekeinek, úgy a jó Isten sem akar fájdalmat, szenvedést a teremtményeinek.

 

Mi a jó és mi a rossz?

Az ártatlanság korában Istenen kívül, ezt senki sem tudja, egyszerűen élvezték az ártatlanságot. Arról meg nekünk mai embereknek nincs fogalmunk, hogy mi is az ártatlanság, vagyis bűn, rossz, gonosz nélküli szív, élet, világ. Elképzelni sem tudjuk az ártatlanságot, annyira idegenné vált számunkra. A bűn vált számunkra természetessé. Isten pontosan ezt az állapotot nem akarta velünk megismertetni.

 

Mi az, hogy szankció (büntetés)?

A büntetés, mint a törvényszegés megtorlása még soha nem következett, így ez is ismeretlen volt számukra.

 

A „büntetésed halál” szankció még érthetetlenebb.

 

Az ártatlanság korában a halál, nemcsak ismeretlen, hanem egyenesen életidegen. Az Édenben a teremtmények számára a jó és gonosz tudásának fája egy kissé érthetetlen, idegen, oda nem illő dolog. Ezért az összes lény gondolkodik, kérdezősködik, beszélget arról mi a jó, rossz, mi a büntetés, mi a halál? A gondolkozás, mérlegelés, beszélgetés, kíváncsiság nem bűn, hanem mind Isten jóságából fakadó ajándék!

 

 

Vajon Isten a hibás?

 

Mivel Isten hozta létre ezt a rendszert ez az jelenti, hogy:

 • Isten rossz vagy rosszindulatú, esetleg egyenesen szadista?
 • Isten a bűn atyja?
 • Isten az oka mindennek?

Nem! Isten a rossztól, szenvedéstől óvott minket.

 

 

Mire való a törvény? 

 

A bűn felismerésére. A jó és a gonosz (személy, motívum, szó, tett) felismerésére, azok szétválasztására, a jó megjutalmazására, és a rossz megbüntetésére.

A törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért. (1.Tim 1.9)

 

 

Milyen volt az édeni társadalom?

 

Milyen volt a Világegyetem első társadalma? 

Látják a rendet a világegyetemben, a Földbolygó nevű csodán élnek, minden növény, állat, ember, élőlény Isten dicsőségét, bölcsességét hordozza magában, ezzel is hirdetik Isten felségét. Az összes teremtmény betegség, erőtlenség, szegénység, szomorúságmentes világban, biztonságban és felhőtlen boldogságban él. Bárki bármerre néz Isten dicsőségét, bölcsességét, gondoskodását látja és tapasztalja. Mindent áthat a tökéletes béke és a teljes harmónia. Öröm, nevetés, boldogság mindenhol. 

 

A jó és rossz tudásának fája (a szenvedés megtapasztalásának fája) 

azért van a kert közepén, hogy ez a tökéletes harmónia megmaradjon!

 

A teremtett lények a fájdalom megtapasztalásának lehetősége által képet kapnak arról, hogy van más élet is. Megérthetik, hogy a törvényszegés (Isten rendjének megbontása) által, ezt a harmóniát fel lehet borítani. [Jelenleg ebben az összetört harmóniájú világban élünk. Olyan világban élünk, amitől Isten óvott minket ez a szenvedés, háború, fájdalom, árulás, igazságtalanság világa.]

 

 

Isten uralkodásának alapja a szabadság nem pedig a rabság 

 

Isten uralkodásának alapja nem a félelem, rettentés, kényszerítés, választásmentesség, hanem az önkéntesség, szabadság, belátás, alázat, megbecsülés, szeretet, igazság. Isten nem azt mondta: 

 • boldog leszel, ha bele döglessz akkor is, 
 • egészséges leszel, ha szét is csaplak érte stb.

 

Isten uralkodása valódi élőlényekből, nem pedig jog-és személyiségfosztott, döntésképtelen, választási lehetőségtől megfosztott, külsőleg élőlényeknek tetsző lényekből áll. Isten uralkodása alatt valódi emberek, élőlények, valódi döntéseket hozhatnak.

 

Az antikrisztusi rendszer, amit Lucifer a bűnelkövetés után nem sokkal később létrehoz pont az ellentéte Isten uralkodásának.

 

Te melyiket választod Isten nemes uralkodását

vagy a Sátán tombolását, amiben

egy személytelen senki, megkínzott rabszolga leszel?

 

 

 

 

Előző oldal:

 

1. rész: Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

 

 

 

Következő oldal:

 

3. rész: Lucifer, Ádám, Éva és a Megváltás

 

Ajánlott oldal:

 

Jézus Krisztus kereszthalála