Isten Igéjéről

 

 

Ezen az oldalon összeszedtem néhány mondatot,

hogy mit állítanak a Bibliáról a Szent Írás szerzői.

 

Zsolt.138.2b „Minden nevednél feljebb felmagasztalod a te beszédedet.”

Ézsa. 66.2b “Arra tekintek, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi.”

Jer.1.11-12 Ezt kérdezi tőlem az Úr: “Mit látsz te, Jeremiás? Mondom: Mandulavesszőt látok. És mondja nekem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.”

Jel. 22.18-19 “Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.”

Luk.4. 4 Jézus mondja: “Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével.”

Gal.1. 8 “De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok.”

1.Tesz.5.21-22 „Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!”

Mt.7.24 “Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát.”