Összefogás Gulácsi ideológiájával szemben

 

 

Összefogás Gulácsi Péter hazug ideológiájával szemben

 

 

Pillanatkép a bibliai értékrend

eltörlésére irányúló genderforradalom

magyarországi helyzetéről

2021. február

 

 

Változott valami:

 

Érezhető a társadalmi józanság, összefogás, felelősségvállalás és ellenállás az LMBTQ + emberiség- és tudományellenes ideológiájával szemben.

 

 

Gulácsi Péter „A család az család – ez nem is lehet kérdés!” bejegyzésére sok és minőségi válasz született, ezért én Gulácsi bejegyzésnek egyetlen mondatára reagálok:

 

„Minden embernek joga van az egyenlőséghez.”

 

Ez a lényeg: 

Az emberek egyenlők, nem az ideológiák! A hazugság nem azonos az igazsággal, és nem is egyenértékű vele. Az embert, külön a gyermekeket meg kell védeni az, olyan önpusztító, öncsonkító ideológiától, mint a gendernácizmus.

 

A gendernácizmus, természetellenes ideológia elvtelen terjesztésénél sokkal fontosabb az emberek éltének tisztelete és megmentése. Gulácsi szándékosan nem vesz tudomást, ideológiája által megtévesztett és megcsonkított emberek százainak szenvedésével. Micsoda érzéketlenség és képmutatás. Ezeknek az embereknek is joguk van az egyenlőséghez.

 

 

Ha a gendernácizmus, női egyenjogúsága nevében kirúgnák és egy tehetségtelen nő venné át a kapusposztját és pénzét, Gulácsi Péter vajon továbbra is ilyen lelkes terjesztője lenne ennek az álszent vallásnak? Hiszen ebben a valóságtól teljesen elrugaszkodott rémtörténetben ez bármikor előfordulhat.

 

 

 

 

 

Előző bejegyzések:

 

New York-i határozat és problémái

 

Értelmi reagálás D. Tóth Krisztina érzelmi kirohanására

 

Azt mondta az Ördög

 

 

 

Idézet: 

 

Gabriele Kuby: A nemek forradalma

 

Néhány téma: 

A relativizmus diktatúrája

Pogány forradalom

Erkölcsi szabadosság

 

 

Részlet a könyvből:

Satinover a pogányság hat ismérvét sorolja fel, amelyek társadalmunkban már érvényre jutottak, vagy amelyek érvényesítéséért még harc folyik: 

 

1. A pogányság politeista. Mindenkinek megvan a maga istene, és annak mércéi szerint él. 

 

2. Ebből értékpluralizmus következik. „Egyetlen isten, s ennélfogva egyetlen érték sem magasabb rendű a másiknál, ezért erőszakkal kell érvényre juttatni.” 

 

3. „A pogányság által meghatározott társadalmak nem egalitárius tendenciát mutatnak […] Idővel a hatalom akarása válik az egyetlen szabállyá. Az uralkodó határozza meg, hogy mi a helyes. A hatalom határozza meg a törvényt, és annak helyére lép.” 

 

4. A pogányság által meghatározott társadalmak panteisták. „A természet az istenség része, és ezért isteniként imádják. Nincs valódi megkülönböztetés Teremtő és teremtmény között. Ez oda vezet, hogy az ember nem csak a „kinti” természetet tiszteli, hanem saját „belső” természetét is, azaz saját természetes ösztöneit, mint amilyen az éhség, a szexualitás, az agresszió vagy általában az élvezet. Más szóval: az ember önmagát imádja.” 

 

5. „Mivel a természetes hajlamokat és ösztönöket spiritualizálják, a pogány „istentisztelet” természeténél fogva hajlik az erőszakosságra, a hedonizmusra és az orgiára […] Az ösztönök kielégítése által érik el a lehető legnagyobb élvezetet, és ezzel a lehető legmagasabb extázist (drogmámor, templomi prostitúció, az ellenség rituális megölése, öncsonkítás, sőt még gyermekáldozat is).” 

 

6. „Mindezekből az derül ki, hogy a pogányság valójában nem istentisztelet, hanem bálványkultusz. A pogány érzelmű ember azt teszi meg a jó mércéjéül, amit emberi természetében fellel. Saját emberi természetét teszi istenné, persze hamis istenné. Az ember minden dolog mértéke.” 49-50. o.

 

 

 

Ajánlás:

 

Apáti Bence válasza Gulácsi Péternek

 

 

Zárszó:

„Lehet a férfiakat herélni a végtelenségig, meg manusokat csinálni a nőkből, de a nő nem véletlenül nő, és a férfi sem véletlenül férfi. A lényeg, hogy ez előbb-utóbb visszaüt.” Dopeman

 

 

 

2021. 03. 01.

Gender vagyis az igazi Gulácsi Péter

Mivel mindenki az aminek/akinek érzi magát