Jézus Krisztus feltámadásának igazolása

 

 

Jézus Krisztus feltámadásának igazolása

 

 

Honlapjainkon ez a kérdés részletesen ki van fejtve, illetve komoly anyagok állnak ezzel kapcsolatban rendelkezésre, de többen jelezték, hogy nehéz megtalálni minden erre vonatkozó anyagot, ezért egy helyre gyűjtöttem őket:

 

 

John Maisel: Isten-e Jézus?

 

A moszkvai állami egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott írásos anyaga. Ebben a rövid könyvben a szerző bemutatja, hogy Jézus Krisztus személye e négy lehetőség közül az egyik: 

 • legenda,
 • hazug, (tehát csaló)
 • örült, (képzelgéseit mondta)
 • Úr, (az, akinek mondta magát: Isten).

A szerző egyértelműen és közérthetően kizárja az első három lehetőséget és igazolja a negyediket:

Jézus Krisztus, az akinek mondja magát!

 

o – o 

 

Legyen világosság c. film

 

 

Isten abortálására, teljes kiirtására tett kísérlet.

 

A feltámadásról a -48 perctől kezdődik a beszélgetés, amikor Kevin Sorbo (főszereplő) a lelkipásztorral találkozik. 

 

 

 

o – o 

 

Lee Strobell: Nyomozás egy teremtő után

 

 

Egy ateista oknyomozó újságíró megtérésének valós története. Strobell rájött, hogy a keresztény hit alapja a feltámadás, ha ezt meg tudja cáfolni az egész bibliai hit értelmetlen. Ezért lázas kutatásba kezd, hogy igazolja a feltámadás meg nem történtét. – De nem tudta megcáfolni, hanem rájött, hogy az egyetlen lehetséges történelmi magyarázat a feltámadás. Ezen kívül Isten személyesen is meggyőzte a feltámadás valódiságáról.

o – o 

 

  

 

Jézus Krisztus feltámadásáról

 

Jézus Krisztus feltámadása a keresztény hit központi üzenete – ezen áll vagy bukik a megváltással kapcsolatos minden bibliai igazság. A Megváltó helyettesítő halálát és feltámadását, minden hívőnek meg kell értenie és annak valóságtartalmát át kell élnie.

 

Három irányból lehet megközelíteni a Megváltó halálból való feltámadását:

 • megtapasztalt valóság,
 • történelmi tény,
 • logikus esemény.

 

1. Megtapasztalt valóság

 

Találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal, valamint megtapasztaltam a Szent Szellem valóságát. A Szent Szellem volt, aki kihozta Jézust a sírból, halálból és a Pokolból. A megtapasztalások miatt több évtizeden keresztül nem foglalkoztam a másik két bizonyítékfajtával. Egyszerűen elmondtam, hogy mit éltem át, aztán mások is megtapasztalták a halálból feltámadt Jézus dicsőséges erejét, szeretetét, vigasztalását. Az Istennel való személyes találkozás bárki számára elérhető, ezért:

 

 

A feltámadt Jézus Krisztussal való személyes találkozás lehetősége,

a legjobb érv Jézus feltámadása mellett.

 

 

 

2. Történelmi tény

 

 

Római elrettentő kivégzés

 

A keresztre feszítés az elrettentés és a kegyetlen megtorlás eszköze volt. E kivégzési mód céljai: 

 • teljes megalázás,
 • nagy és hosszú ideig tartó szenvedés,
 • biztos halál,
 • mások elrettentése az engedetlenségtől,
 • a leigázott népek megfélemlítése. 

 

Aki úgy gondolja, hogy ez a római kivégzési mód nem volt hatékony,

annak nincs valós történelmi ismerete.

 

 

Elismerték az üres sír tényét

 

A rómaiak nem akarták Jézus feltámadását, mégis elismerték az üres sír tényét. A kor világhatalmát, Izraelt leigázó katonai erőt, nagy szégyen érte, amikor egy ember, akit ők öltek meg, akinek holttestét ők őrizték, eltűnt! Még annyit sem tudtak megtenni, hogy egy másik keresztre feszített férfi testet mutogattak volna Jézus teste helyett!

 

 

 

Az üres sír riadalmat váltott ki a római és a zsidó vezetőkből.

 

 

Életben maradtak a katonák

 

Jézus sírját őrző katonák életben maradtak. Egy ilyen mulasztás (kötelességszegés) büntetése, abban az időben kínhalállal járt, de nem ez történt. Miért? Mert nem aludtak el a katonák, hanem Jézus tényleg feltámadt.

 

 

 

Tömeg előtt zajlott

 

Jézus Krisztus pere, kivégzése, valamint az üres sír ténye a nyilvánosság előtt zajlott. Zsidó, római és a Jeruzsálemben/Izraelben tartózkodó embereknek Jézus volt az egyik állandó témájuk. Ha nem hal meg, nem temetik el kizárt, hogy Jézus feltámadását Jeruzsálemben és környékén hirdetni lehetett volna, egyszerűen kinevették volna, aki erről beszél.

 

„A feltámadást ugyanabban a városban kezdték hirdetni, ahol Jézust röviddel azelőtt eltemették. A tanítványok nem egy eldugott helyre mentek el, ahol senki sem hallott Jézusról, hogy a feltámadásról prédikáljanak. Jeruzsálembe mentek, abba a városba, ahol Jézus meghalt és eltemették.  Ha még mindig a sírban lett volna, senki sem hitt volna nekik. Ahogyan Paul Althaus írja, a feltámadást „egy napig, egy óráig sem lehetett volna hirdetni Jeruzsálemben, ha a sír üres volta nem lett volna tény mindenki számára.”  Karikó Zoltán: feltámadás bizonyítékai a történelemben

 

Jézus feltámadását Jeruzsálemben, 

csak Jézus valódi feltámadása alapján lehetett hirdetni.

 

 

 

Az apostoloknak nem állt érdekükben hirdetni 

 

Colson_Watergate

 

 

 

 

Az összes apostolt bántalmazták, megölték, vagy megpróbálták megölni. Egy hazugságért ennyi szenvedést ki vállal? Az pedig, hogy ennyien vállalták Jézusért a halálbüntetést és senki sem tagadta meg, pedig előtte mindenki elhagyta azt bizonyítja, hogy Jézus tényleg feltámadt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rendszeres találkozások Jézus Krisztussal 

 

Az elmúlt 2000 év alatt rendszeresen találkozunk feljegyzésekkel, hogy emberek ugyanazzal a Jézussal találkoztak, akit Jeruzsálemben keresztre feszítettek. Ez csak Jézus feltámadása által lehetséges.

 

A történelem során rendszeresen azzal a Jézussal

találkoztak, akit Jeruzsálemben megölek.

 

 

 

 

 3. Logikus esemény

 

 

A Biblia az egyetlen hitrendszer, amely nem kizárólag emberi fogalmakat és képrendszert használ. Nincs más hitrendszer, amely olyan dolgot mer mondani, hogy: 

 • Előbb volt a világosság, mint a Nap nevű égitest.
 • Isten egy személy, mégis három személy. 
 • Istennek van Fia, aki ember lett, majd az emberek megölték. 
 • Egy meztelenül megkínzott, és mindenétől megfosztott halott férfi az emberiség legnagyobb jótevője. 
 • Jézus 2000 évvel ezelőtti tevékenysége a legnagyobb hatású dolog a Földön és a Világegyetemben. 
 • A megváltás által egy ember pontosan ugyanolyan igaz lehet, mint az tökéletesen szent Isten. (Ró. 4.25, 1.Kor. 1.30, 2.Kor.5.21, Ef. 5.25-27)

 

Isten testté létele és helycsere-áldozata egy rendkívül logikus dolog,

mert az emberiség megváltását csak így lehet végrehajtani.

 

 

 

 

Kérdése van? 

 

Forduljon a két legilletékesebb személyhez: 

 

 • Jézus Krisztushoz, aki feltámadt, és a
 • Szent Szellemhez, aki kihozta Jézust a halálból!