Lenin élt, Lenin él, Lenin

 

 

Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog

de csak az ateisták, templomi ateisták

és a tudományos bálványimádók hiedelemvilágában

 

A lenini-, sztálini-, hruscsovi gondolkodás1, vallás- és bibliaellenes (hit)világba a teremtő Isten, Biblia, természetfeletti, stb. nemcsak, hogy nem fér bele, de egyenesen kiirtandó eshetőség. Az ateizmus ezen formája, nemcsak nem enged a Bibliához és a bibliai hithez, hanem egyenes el is szakít tőle.  Számukra kizárólag az anyag-energia-információ-tér-idő világegyetemen belüli ok, okozat, erő létezik, és ehhez a hiedelmükhöz válogatják össze az adatokat, tényeket, eseményeket és az eredményeket. Tudós szerintük csak az, aki ezt az előfeltételezésüket kiszolgálja. Meggyőződésük, hogy a tudomány ilyenfajta művelése csak a tudomány, minden más megközelítés áltudomány. E gondolkozási keret szerint a Biblia Istene, a halálból való feltámadás, Teremtés, újból születés, stb. szánalmas bolondság, nevetséges babona, a népek ópiuma2, a tudomány ellensége, stb. A lenini-, sztálini-, hruscsovi (eszme)rendszer ideje alatt kivégzés és egyéb kegyetlen bánásmód volt a Bibliában hívők osztályrésze, Brezsnyev idejében „már csak” bolondokháza járt érte. Lenin mai követői 2020-ban szánalmas, maradi, fogyatékosnak nézik az embert, ha hisz a Bibliában. A tudós világ, valamint az oktatási rendszerünk egy része kimondva, kimondatlanul, sajnos ezen az alapon működik. Nézzünk egy példát:

 

„Sok energikus keresztyén fiatal hite szenved hajótörést tanárok és professzorok kifinomult, tudományosan hangzó, evolúciót propagáló érvein és megfélemlítő taktikázásain.

Apukák és anyukák mondják: „Az osztálytermekben már nem úgy folynak a dolgok, mint amikor mi jártunk iskolába!” Hadd illusztráljam egy példával! Egy keresztyén diák, aki évfolyamelsőként diplomázott egy állami egyetemen, írt egy dolgozatot mikrobiológiából „A laktóz és galaktóz operon és regulátor összehasonlítása és szembeállítása a Streptococcus thermophilus, Streptococcus mutans és Lactococcus lactic-ban” címmel. Az első oldalon óriási hibát vétett, ami teljesen feldühítette professzorát. Azt írta: „Ez a csoportosan szabályozó genetikai mechanizmus egy csodálatosan megtervezett információs rendszer…” Ettől teljesen elszállt a professzor!

Hogy mi a probléma? Az, hogy a diák a „megtervezett” kifejezést használta. Ez pedig egy „tervező”-re enged következtetni, amiből „cél” következik, ami végül „Isten”-re utal. Hadd idézzem szó szerint a rangos professzor megjegyzéseit:

,,Aaron, azt hiszem, fel kellene nőnöd, vagy nagyon komolyan elgondolkodnod azon, hogy biológiára szakosodj-e. A teremtéselmélet nem tudományos nem ellenőrizhető, és nem alkalmas a jövőbeli viselkedés meghatározására. [A dolgozat] nem koncentrál kellően a témára, éretlen, vaskalapos, sok irreleváns információt tartalmaz, és nyilvánvalóan védekező. Nem megfelelő egy tudományos szakra. Tudománynak gyönge. A tudomány nem vallásellenes, de a te vallásosságod tudományellenes. Keress egy másik szakot, ahol csak a saját véleményed számít! Feltételezem, hogy a reagálásom csak erősíteni fogja azt, hogy mártírnak érezd magad – ám legyen! Én is elkötelezett keresztyén vagyok. Hiszem, hogy a Biblia Isten ihletett szava, hiszem, hogy Jézus Krisztusba vetett hitem alapján üdvözülök. Azonban az én hitem nem fekete-fehér, mindent szó szerint értelmező, következetlen, tájékozatlan és elfogult, nem olyan, mint amilyennek a tiéd tűnik. Ismétlem, szerintem erősen gondolkodj el azon, hogy milyen szakot és előadásokat választasz ősszel!”

Szülők, értitek miről van szó? Az ilyen megfélemlítő taktikákkal szemben az átlag keresztyén diák megadja magát és azt mondja: „Igen, professzor úr, mi legyen az álláspontom ezzel kapcsolatban?” Keresztyén fiataljaink 70%-át veszítjük el.3 Gyerekeinket alaposan összezavarják magukat keresztyénnek valló tanárok, akik azonban a diák valódi, Istenbe vetett hitének legapróbb jelére is támadásba lendülnek, pláne, ha a Biblia szerinti teremtésbe vetett hitről van szó.4 És ezek nem is korlátozódnak csak a természettudományos szakokra, tapasztalhatunk ilyeneket angol, testnevelés, szociológia és vallással kapcsolatos szakokon is!”5

 

A „lenini tudomány” eleve kizárja a fent említett tervezettséget, és Tervezőt. Olyan ez, mintha azt mondanák: az erdőben össze fogjuk szedni az oda nem illő tárgyakat, erre készítenek sok fémdetektort, ezekkel átvizsgálják az erdőt és összeszednek mindent, amit jeleznek a detektorok. Sok dolgot találnak az erdőben kerékpáralkatrésztől autóroncsig, gyűrűtől magnóig mindenféle fémtárgyat. A fémek széles skálán belül, változatos tárgyak özönét találják, amiket nagyon sok ember élete végéig tanulmányozni tud. Az erdőben mégis sok idegen anyag maradt.

 

Most jön a két kulcskérdés: mi van az erdőben lévő többi tárggyal és a többi tudóssal?

A gond nem az, hogy sokan vannak, aki a tudomány ezen kirekesztő formáját művelik, hanem az, hogy a többi (műanyag, gumi, bőr, szövet, stb.) tárgy létezését letagadják, az ezeket kutató többi tudóst lenézik, megvetik. Lenin mai követői tagadják a többi „tárgylétezést”, valamint a többi tudóst áltudósnak, sarlatánnak, bolondnak, a tudomány megcsúfolóinak állítják be. Ez nem korrekt, és nem tudományos dolog. Ebből egyre több embernek elege van. 6,7

 

A „Lenin-féle tudományművelés” még feltételezés szintjén sem engedi a tervezettség megemlítését, pláne nem engedi azt kutatni. A lenini-, sztálini-, hruscsovi „tudomány” kizárólag, olyan

 • kutatást,
 • módszert,
 • okot, és
 • eredményt engedélyezett, ami a keményvonalas ateizmusuknak megfelelő.

 

Ez a hiedelemrendszer eleve kizárja a teremtő Istent, a Bibliában szereplő bűn-megváltás, feltámadás, stb. lehetőségét. Ez sátáni, és rendkívül gonosz dolog. Nos! Ezen hiedelem követői, tanítói (egyház), tanárai (iskolák), szorgalmazói, védelmezői vajon kinek a követői?

 

Mathison, Sproult és sokan mások szerint: Bármely tudományos elmélet, amely tagadja a halálból való feltámadás lehetőségét, szükségképpen hamis.

 

Ideje lenne Magyarországon is szakítani a lenini úttal és végre a „Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog” – hazugság helyett az igazságot tanítani:

 

Krisztus élt, Krisztus él, Krisztus élni fog.

 

 

 

 

Irodalom

 

 1. A lenini-, sztálini-, hruscsovi eszmerendszer és tevékenység eredménye köztudott, ill. bárki számára megismerhető. Aki még nem élt a szocialista időkben, vagy nem ismeri a témát, kezdheti a kutatást „A kommunizmus fekete könyve” c. kiadvánnyal. Leírás a könyvről: http://acta.bibl.u-szeged.hu/40859/1/aetas_1998_004_141-145.pdf

 

Hasznos olvasmány: Prof. Dr. Alister McGrath: Az ateizmus alkonya (2003). A hitetlenség térhódítása és hanyatlása a modern világban. Szent István Társulat 2008.

 

 1. Ópiuma

Karl Marx valószínűleg leggyakrabban idézett és átfogalmazott mondata a vallás a nép ópiuma.

 

 

 1. Keresztyén fiataljaink 70%-át veszítjük el az oktatás miatt.

Más statisztikák szerint a 70% mára 70-98% között van felekezettől, országtól, területtől függően. Egy 2000 körüli felmérés szerint Európában ez az érték 92 %.

 

 1. Gyerekeinket alaposan összezavarják a magukat keresztyénnek valló tanárok.

Sajnos a teológiai főiskolákon, egyetemeken, vasárnapi bibliaórákon is gyakran ez az összezavarás, elidegenítés történik. Egyes mai magyar „apologéták” is ezt teszik.

 

 1. Jobe Martin: Evolúciótól teremtésig. Útmutató a Biblia és az evolúcióelmélet közötti konfliktushoz „Jó Hír” Iratmisszió és Alapítvány 12-13. o.

De ezt találjuk a Turek: Lopott érvek, Smolin: Mi a gubanc a fizikával, stb. számtalan könyvben, a Kitiltva c. filmben.

Engem azért akartak kirúgni az egyik főiskolámról, mert nem tudtam a semmi általi ősrobbanást hittel megvallani. Úgyhogy nekem jöhet bárki, hogy a magyar oktatás nem elfogult az ateizmus felé.

 

 1. Egyre több embernek elege van ebből a fajta tudományművelésből.

Bozóky Dénes Vádirat c. könyv szerzőjének levele

 

 1. A MIT professzora találkozott Minden Bölcsesség Szerzőjével

Korábban a vallásos emberekre tudatlanokként tekintettem. Aztán megjött az eszem, és adtam egy esélyt Istennek. Tovább a cikkre >>