New York-i határozat és problémái

 

New York város – “törvénye”

 

NYC Commission on Human Rights Announces Strong Protections for City’s Transgender and Gender Non-Conforming Communities in Housing, Employment and Public Spaces

December 21, 2015

 

Commission releases new guidance on gender identity and gender expression protections under New York City’s Human Rights Law to provide explicit examples to employers, landlords, business owners, and the general public on what the City considers discrimination under the law

 

Guidance protects rights of all New Yorkers by stating that enforcing dress codes, uniforms, and grooming standards that impose different requirements based on sex or gender may be a violation of the law

 

Forrás: https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/961-15/nyc-commission-human-rights-strong-protections-city-s-transgender-gender

 

 

New York City emberi jogi bizottsága erős védelmet jelentett be a város transznemű és gender szempontból nem alkalmazkodó közösségei számára a lakhatásban, a foglalkoztatásban és a közterületeken

  1. december 21.

A Bizottság új iránymutatást adott ki a nemi identitás és a nemek kifejezésének védelméről a New York-i emberi jogi törvény alapján, hogy egyértelmű példákat szolgáltasson a munkaadóknak, a bérbeadóknak, az üzlettulajdonosoknak és a nagyközönségnek arról, hogy a város mit tart diszkriminációnak a törvény alapján.Az útmutatás az összes New York-i ember jogait védi, kijelentve, hogy az öltözködési szabályok, az egyenruhák és az ápolási normák érvényesítése, amelyek nemen vagy genderen alapuló eltérő követelményeket támasztanak, törvénysértést jelenthetnek.A mai útmutató számos felsorolást tartalmaz, hogy a munkaadók, a bérbeadók és a vállalkozások tulajdonosai miként sérthetik meg a törvényt a nemi identitás és kifejezés alapján, beleértve a következőket 

 

·         Az egyén által preferált név, névmás vagy cím használatának szándékos elmulasztása.  Például ha egy transznemű nőt ismételten úrnak szólítanak, miután egyértelművé tette, hogy a női személyes névmásokat és megszólításokat részesíti előnyben.

  • Az egynemű létesítmények, például fürdőszobák vagy öltözők használatának megtagadása és nemi identitásuknak megfelelő egynemű programokban való részvétel megtagadása. Például ha kitiltanak egy transznemű nőt a női WC-ből abból a megfontolásból, hogy ez mások számára kellemetlen lenne.
  • Olyan öltözködési szabályok, egyenruhák és ápolási normák kikényszerítése, amelyek nem vagy gender alapján eltérő követelményeket támasztanak. Például annak az elvnek az érvényesítése, hogy a férfiak nyakkendőt, a nők pedig szoknyát viseljenek.
  • Ha nem biztosítanak az alkalmazottak számára olyan egészségügyi ellátásokat, amelyek fedezik a nemi megerősítő kezeléseket, vagy ha nem biztosítanak észszerű helyiségeket a nemváltáson átesett személyek számára, ide számítva az orvosi rendeléseken való megjelenést és a gyógyulást, ha ilyen észszerű helyiségekről gondoskodnak más alkalmazottak számára.  (A szövetségi és a New York-i törvények már előírják bizonyos típusú biztosítások esetében, hogy fedezzék az orvosilag szükséges, a nemváltással kapcsolatgos ellátásokat.)

A New York-i emberi jogi törvény megsértése akár 125 000 dollár, szándékos, önkényes vagy rosszindulatú magatartás eredményeként elkövetett jogsértések esetén akár 250 000 dollár büntetést vonhat maga után. A megkülönböztetés áldozatainak a Bizottság által kiszabható kártérítés összegének nincs korlátja.