A réselmélet és a tudomány

 

A tudomány és a teológia oldaláról egyaránt sok probléma van a réselmélettel. Csak címszavakban, és csak néhányat említek:

 

Mit védelmeznek a réselmélettel?

 

Az evolúciót! Mégpedig az „éppen aktuális” „szószerinti”, teljes, ateista evolúciót, annak minden állításával együtt!

Azzal, hogy a geológiai korokat beteszik az első és második1 vers közé, elismerik, úgymond „szentesítik” az evolúciót. – Ezt nagyon köszönik az ateisták, mert jelenleg az agresszív ateisták és az LMBT mellett a réselmélet támogató a fő szekértolói az evolúciónak. Még a teisták is valamilyen szinten (Isten az élet-adó, Isten teremtési módszere az evolúció, Isten a főbb pontokon beavatkozik az evolúcióba, stb.) kiállnak a hitük mellett, de a réselméletesek teljesen és kritika nélkül alárendelik magukat az ateista evolúciónak. De a dolog itt nem ér véget.

 

Nemcsak elismerik igaznak, és elfogadják megtörténtnek a teljes evolúciót, az élettelen élővé válásától kezdve, a geológiai korokon át, a törzsfáig mindent, hanem ezek után előállnak:

– egy pusztítással és,

– egy teremtéssel.

Ebben a teremtésben az Isten által előzőleg elpusztított növény- és állatvilágot, valamint az Ádám előtti embereket, Isten újból megteremti, csak most nem evolúció által, hanem különleges teremtés által. – Ezen hangosan mosolyog az egész tudományos világ, sajnos joggal.

Többek között ezért utasítja el az összes tudományos kreacionista tudós és szervezet a réselméletet, a pusztulás-helyreállítás, stb. (legyen bármi is a variáns neve) elméleteket.

Az élőfosszíliák, valamint a kövületek, stb. hasonlósságot mutatnak a jelenlegi élőlényekkel. Erre a problémára még elméleti szinten se tudnak választ adni a réselmélet támogatói, csak mélyen hallgatnak róla.

A réselmélet az első verset lezáró pont, és a második verset elkezdő betű1 elé tesznek évmilliárdokat, bűnt, lázadást, halált, fájdalmat, betegséget, és még sok más dolgot.

 

Mi ezzel a gond?

Azzal, hogy beemelik a geológiai korokat, és teljes evolúciót a Bibliába 1Móz. 1 fejezet első és második verse közé, Isten hamis bizonytevőivé váltak. Olyan dolgokat tesznek hozzá a Bibliához, ami nem szerepel benne, sőt ellentétes Isten Igéjével. (Vesd össze 1Kor 15:15)

 

A Gal. 1.8-ban Pál óvva int ettől: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok.”

 

A réselmélet hatásai:

1. Logikai találgatással helyettesítik a szabályos bibliamagyarázatot.

2. Miközben a réselmélet mellett felhozott egyetlen érvük sem lépi át a találgatások szintjét, bevezették „a Bibliára, bibliamagyarázattal” való válaszolási stílust. Az „igaz, hogy nincs benne a Bibliában, de attól még igaz”, stílus következménye, hogy a logika azonos, vagy nagyobb tekintélyre tett szert, mint a Biblia.

 

További tudományos, és teológia problémák a réselmélettel.

 1. Uniformizmus, vagy katasztrofizmus?

Evolúciómodell szerint: uniformizmus. Az evolúció-modellben nincs helye katasztrófának.

Teremtésmodell szerint: katasztrofizmus.

Réselmélet: viszont egyszerre igényli mind a kettőt, sőt kettős katasztrófát tételez fel.

 Ez is egy megoldhatatlan csapda a réselmélet számára.

 A katasztrofizmus (Noé özönvize) tökéletes magyarázat a kövületállományra, ezért nincs szükség más magyarázatra. A réselmélet támogatóinak semmilyen ötletük sincs ezen anomália kezelésére.

Erről a témáról és a réselmélet kritikájáról bővebben:

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat 113.

Batten – Ham – Sarfati – Wieland: Kérdések a Kezdethez Evangéliumi Kiadó 61-62

H. Morris: Kreacionizmus Evangéliumi Kiadó 337-

Dr. David Rosewear: Teremtéstudomány

Az Uniformizmus, vagy katasztrofizmus témáról itt olvashat:

http://teremtestudomany.hu/katasztrofizmus/

 

2. Nem éri el a célját, mivel a tudomány ateista képviselői még Noé-özönvizét se fogadják el, aminek sok és erős tudományos bizonyítéka van. Most még egy totális katasztrófával állnak elő a réselmélet és a rombolás-restauráció elmélet képviselői, amire semmilyen tudományos bizonyíték nincs, amit egyetlen tudományos kreacionista szervezet sem támogat.

 

 

3. A halál és a bűn eredetét, azok világba való bejövetelét, nem Ádám-Évához kötik. (1Kor 15.21, Ró. 5.12) Súlyosabb esetében Istenhez kötik a halált.

 

4. Szabados Szentírás értelmezés.

Lásd: Jézus kezdettől fogva mondata, 10 parancsolat, stb. – Azt nem úgy kell érteni, az nem úgy volt, hanem… és következik a magyarázat. Ebből a mentalitásból fakad, hogy 5 – kb. 130 történést helyeznek két Igeszakasz közé, aztán egymással is vitáznak, hogy a 79. még belefér az elméletbe, de a 80. történés már nem.

 

5. A Biblia sehol sem beszél két özönvízről. Ha két özönvíz lenne legalább utalás lenne, hogy most melyikről beszél a Biblia, de még ilyen utalás sincs. A szövegkörnyezetből sem lehet két özönvizet feltételezni.

 

6. Az Ádám előtti fajból lettek a démonok. Ettől a nézettől egyre több réselméletes határolódik el.

 

7. Az Ádám előtti fajnak nem volt szellem/lelke, stb.

 

Összegezve:

A réselmélet nem szerepel a Bibliában, több helyen egyértelműen, több helyen kevésbé egyértelműen ellentmond annak, bizonyítása rendkívül gyenge lábakon áll, teológiai és tudományos szempontból csak újabb és újabb problémákat eredményez, miközben egyetlen egyet sem old meg.

 

Jelen írás megírásával a céljaim:

 

I. Isten írott Igéje (Biblia, Szentírás) soha nem azonos és nem azonos értékű az bibliamagyarázattal, tanítással, elmélettel.

 

II. Emlékeztetni magunkat, hogy mindent, – ezt az írást is – össze kell vetni a teljes Bibliával.

 

III. Rövidített és nem teljes körű indoklás arra, hogy miért nem fogadom el a réselméletet.

 

Megjegyzés

 

1. Magyarországon tapasztalataim szerint kb. 1995 óta ez a legelterjedtebb réselmélet variáció. Viszont a hézagelmélet támogatói a nem létező rést az első, második, harmadik vers mögé, vagy elé is szokták tenni.