Tanulmányok

 

Értékes válogatás

fontos bibliai témákban

 

 

A Passió című film főszereplőjének bizonysága. A riporter nincs a helyzet magaslatán, de Jim Caviezel tanúságtétele nagyon hatásos, szívből szól. Átélt, megélt valóságból szól Caviezel.

 

 


 

 

Az alábbi nagyon hasznos tanulmány Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott 1990-es előadás írásos változata. A szerző az emberiség legnagyobb problémájával az istenkérdéssel foglalkozik, és tényleg meggyőzően érvel a mondanivalója mellett. A tanulmány az emberiség egyik “kötelező olvasmánya”:

John Maisel: Isten-e Jézus


 

 

 

Miért lettem muszlimból keresztény – Nabeel Qureshi története

Nabeel Qureshi 2009 óta az evangélium hirdetésének szentelte életét. Az orvosi egyetem befejezése óta több mint 100 egyetemen tartott előadást a diákoknak a keresztény hit alapjairól, az iszlám kialakulásáról és tanításairól, valamint a tudomány és a vallás találkozásáról.

A „Seeking Allah, Finding Jesus” [Allahot keresve Jézusra találtam] című könyvében leírja azt a küzdelmes utat, amelynek végén, az iszlámot feladva végül megtalálta Jézust és a válaszokat addigi kérdéseire, pedig eredetileg éppen azzal a céllal indult el a Biblia tanulmányozásában, hogy bebizonyítsa annak hiányosságait és igazolja az iszlám igazságát.


 

 Isten ma is gyógyít. Isten nem “felhúzta” a Világegyetemet és majd ha “lejár” akkor visszajön érte, hanem Isten a történelem és a folyamatok Ura. Az alábbi tanulságos és megható történet 7 perc alatt igazolja ezt: Liz: – A szív üressége  

 


 

Állásfoglalás a Lélek vagy Szellem témában

A világ egyetlen országban sem okoz problémát a Lélek és a Szellem megkülönböztetése, csak Magyarországon! Az alábbi tanulmányban több író beszél a témáról:

Ungár Aladár: Lélek vagy Szellem. A Biblia alapján bemutatja a kettő közötti különbséget.

Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor: Test, lélek, szellem. Részletek:

“Az ókori nyelvek (héber, görög, latin), de a mai nyelvek is világosan megkülönböztetik az embernek ezt a három alapelemét: a szellemet, a lelket és a testet.”

“Sokan nem értik azt sem, hogy milyen belső kapcsolatban áll a szelem és a lélek a testtel. Mondhatom, hogy ebben az életfontosságú kérdésben zűrzavar van…”

Ez a kis füzet a magyar hívőknek alapolvasmánya kell, hogy legyen.