Tanulmányok

 

Értékes válogatás

fontos bibliai témákban

 

 

A Messiás című rövid film a megváltást és a megváltó személyét mutatja be az ószövetségi írásokon keresztül érthető és átélhető módon. A film kb. 46 perces.

 


 

A Passió című film főszereplőjének bizonysága. A riporter nincs a helyzet magaslatán, de Jim Caviezel tanúságtétele nagyon hatásos, szívből szól. Átélt, megélt valóságból szól Caviezel.

 

 


 

 

Az alábbi nagyon hasznos tanulmány Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott 1990-es előadás írásos változata. A szerző az emberiség legnagyobb problémájával az istenkérdéssel foglalkozik, és tényleg meggyőzően érvel a mondanivalója mellett. A tanulmány az emberiség egyik “kötelező olvasmánya”:

John Maisel: Isten-e Jézus


 

 

 

Miért lettem muszlimból keresztény – Nabeel Qureshi története

Nabeel Qureshi 2009 óta az evangélium hirdetésének szentelte életét. Az orvosi egyetem befejezése óta több mint 100 egyetemen tartott előadást a diákoknak a keresztény hit alapjairól, az iszlám kialakulásáról és tanításairól, valamint a tudomány és a vallás találkozásáról.

A „Seeking Allah, Finding Jesus” [Allahot keresve Jézusra találtam] című könyvében leírja azt a küzdelmes utat, amelynek végén, az iszlámot feladva végül megtalálta Jézust és a válaszokat addigi kérdéseire, pedig eredetileg éppen azzal a céllal indult el a Biblia tanulmányozásában, hogy bebizonyítsa annak hiányosságait és igazolja az iszlám igazságát.


 

 Isten ma is gyógyít. Isten nem “felhúzta” a Világegyetemet és majd ha “lejár” akkor visszajön érte, hanem Isten a történelem és a folyamatok Ura. Az alábbi tanulságos és megható történet 7 perc alatt igazolja ezt: Liz: – A szív üressége  

 


 

Állásfoglalás a Lélek vagy Szellem témában

A világ egyetlen országban sem okoz problémát a Lélek és a Szellem megkülönböztetése, csak Magyarországon! Az alábbi tanulmányban több író beszél a témáról:

Ungár Aladár: Lélek vagy Szellem. A Biblia alapján bemutatja a kettő közötti különbséget.

Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor: Test, lélek, szellem. Részletek:

“Az ókori nyelvek (héber, görög, latin), de a mai nyelvek is világosan megkülönböztetik az embernek ezt a három alapelemét: a szellemet, a lelket és a testet.”

“Sokan nem értik azt sem, hogy milyen belső kapcsolatban áll a szelem és a lélek a testtel. Mondhatom, hogy ebben az életfontosságú kérdésben zűrzavar van…”

Ez a kis füzet a magyar hívőknek alapolvasmánya kell, hogy legyen.


 

Cseri Kálmán: Az Ige ajtaja

Pasarét, 2004. június 20. (vasárnap)

Cseri Kálmán: Az Ige ajtaja

 

Néhány kulcsmondat a prédikációból:

 

„Ha a magáét mondja, akkor nem igét hirdet.”

 

„Nincs a birtokunkban az, amit hirdetnünk kell.”

 

 „Nekünk nem Istenről kell beszélnünk, hanem Isten üzenetét kell közvetítenünk. Az igazi hirdetés nem személyes produkció.”

 

„Isten igéje életmentő hatalom.”

 

„Amit Isten ad az övéinek, abban élet van.”

 

„Ha az én fennkölt vagy lapos gondolataimmal fárasztom a gyülekezetet, akkor azt kell mondani: most hallgassátok meg az én gondolataimat, de ez nem igehirdetés.”

 

 „ …amikor kinyitom a számat, és te munkálkodj általam. E nélkül az alázat nélkül nincs igazi igehirdetés.”

 

„Az Úr megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az Írásokat. Lk 24,45”

 

Apcs 16:14 És egy Lídia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata [reánk]. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond.

„A többiek is ugyanazt hallották.”

 

„Itt mindnyájan az Isten színe előtt állunk, hogy meghallgassuk azt, amit Ő üzen nekünk – ahogy Kornéliuszék mondták Péter apostolnak.”