Hogyan lett Luciferből Sátán?

1. rész: Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

 

2022. 06. 14.

P.I.K.

 

 

 

Bevezetés:

 

Három részes tanulmány a bűn eredetéről

 

1. rész: Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

Ha Isten tökéletesen jó és kizárólag jót teremtett, akkor hogyan jött létre a bűn? – Rövid összefoglalás.

 

2. rész: Az első bűn

Milyen volt a Világegyetem első társadalma? Mi a jó és gonosz tudásának fája? A bűn személyi és jogi alapjai.

 

3. rész: Lucifer, Ádám, Éva és a Megváltás

Hogyan és miért rontotta meg önmagát Lucifer? – Részletes elemzés.

Miért nincs Lucifer számára megváltás?

Miért van Ádám és Éva számára megváltás?

 

Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

 

Ha Isten tökéletesen jó és kizárólag jót teremtett,

akkor hogyan lett a bűn?

 

Tartalom:

  1. Mi a bűn?
  2. Hogyan lett Ádám és Éva bűnös?
  3. Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

 

 1. Mi a bűn?

 

A bűn, az érvényben lévő törvény1 megszegése.

 

 

2. Hogyan lett Ádám és Éva bűnös?

 

Az Édenben2 hangzik el a Világegyetem első törvénye, büntetési tétellel együtt: 

  • ne egyetek a jó és a rossz tudásának fájáról, 
  • amikor ezt megteszed, aznap meghalsz. (1Móz 2:17)

 

Ádám és Éva ítélőképességük teljes birtokában, szándékosan megszegik Isten parancsát. Ezzel elkövetik3 a Világegyetem első bűnét4.

 

 

3. Hogyan lett Luciferből (Hajnal Fia) Sátán (ellenség)?

 

Kiinduló Ige: „Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, hogy meg lettél teremve, míg gonoszság nem találtatott benned.” (Ezékiel 28.15)

 

A héber támím jelentése: tökéletes, fogyatkozás nélküli, hibátlan, romlatlan, ártatlan, feddhetetlen, becsületes, tisztességes.

 

A héber avlá jelentése:

1) tettek esetében: gonoszság, gonoszkodás, ármánykodás, csalás, jogtalanság, 

2) beszéd során: hazugság, vád, vádaskodás, ítélkezés, 

3) általános értelemben: igazságtalanság, jogtalanság, méltánytalanság.

 

A következő versekből (Ez. 28.16-18 valamint Ézs. 14,12-14) megtudjuk, hogy Lucifert elvakította saját szépsége, gazdagsága, pompája, dicsősége, bölcsessége, szolgálata. Lucifernek Isten helyett önmaga lett a mérce. Az Istennek való hálaadás és engedelmesség helyett felfuvalkodott és olyanná akart válni, mint Isten.

A „támím” állapotból az „avlá” állapotba való eljutás több lépcsőben történt. Az első lépcső: 

 

Nem Ádám és Éva fejében fogalmazódik meg a törvényszegés, hanem Lucifer szívében! Lucifer veszi rá Évát, hogy szegje meg Isten törvényét, ezért Lucifer a bűn: 

  • kiagyalója, 
  • megtervezője és 
  • a bűnelkövetés felbújtója5

Az első hazugság az ő száját hagyja el: nem haltok meg (1Móz.3.4).

 

 

Lucifer elbukásának okait az Ez 28.15-18a versek így foglalják össze:

 

„Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Üzérkedéseid sokasága miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkeztél; ezért ledobtalak téged az Isten hegyéről, és elzavartalak téged – te oltalmazó kerub-, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet tündöklésed által. … Vétkeid sokaságával üzérkedéseid hamisságában (avlá) megfertőztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged.”

 

 

Összegezve:

 

Lucifer isteni pozíciót akart magának, megkívánt olyat, ami nem az övé. A hála és megelégedettség helyett még többet akart. Ezért Lucifert, a tökéletesség pecsétjéből a saját vágyai, kívánságai, gondolatai, cselekedetei tették a hazugság atyjává, és embergyilkossá. (Ján 8:44)

 

A rossz motívumából fakadó helytelen céljai elérése helyett azt is elveszítette, amivel Isten nagylelkűen megajándékozta.

 

 

 

 

 

Jegyzetek

 

1. A magyar Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) szerint a bűncselekmény fogalma:

Btk.”4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.

 

2. Éden, vagy Édenkert.

A teremtés során Isten Ádámnak és Évának egy csodálatos területet készített, itt bőven volt étel, ital. Éden az ártatlanság, boldogság, ellátás, isteni gondoskodás, Istennel való együtt járás helye. 

 

3. Részlet a magyar Büntető Törvénykönyvből:

13. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja.

 

4. Róm 5:12 „Egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.” 

 

5. Részlet a magyar Büntető Törvénykönyvből:

14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.